cafesuada Tại 24-10-2011 12:25:40

FanartKang Dong Won

Đây chắc là một fan lâu năm của DD, vẽ chân dung DD rất nhiều, bức nào cũng đẹp điêu đứng
Ghen tị quá sức

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/img978998260633784.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/img978998260633781.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/img942459251843301.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/img942459237564093.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/img942459223846110.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/img935276265700062.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/img935276204976469.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/img935276189993451.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/20110919gangdongwonclub.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/20110919gangdongwonclub.jpg

Cre: popcorn

cafesuada Tại 24-10-2011 13:18:26

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/img831447378114621.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/b2f481pyasolwgwjddk2-horz.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/kang%20dong%20won%20step%20by%20step/f3c7cea70f7392a83bdb497.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/0ae61a409ee6452d9058074.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/20110601171003.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/a.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/20110601164604.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/1-5-1.jpg
=)))))))))))))))))))))))))))))))

Cre: popcorn

cafesuada Tại 24-10-2011 13:22:23

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img42823765013250.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img42331464599680.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img42331458427340.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img36376447622110.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img36376445483990.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img36376443022690.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img36376442197301.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img36376442197300.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img36376441434890.jpg

cafesuada Tại 24-10-2011 13:24:00

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img35399241166111.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img35399239010310.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img35399236288850.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img35399235482240.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img32158553873420.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img32158544037030.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img32158563942962.jpg
cái này, Cho In đáng yêu quá ^^

cafesuada Tại 24-10-2011 13:26:42

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img32158541660530.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img32158540503870.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img31734035328350.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img30830445223560.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img30830433811920.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img30683435973262.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img30683433538661.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29825437507271.jpg

cafesuada Tại 24-10-2011 13:29:03

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29673046516310.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29673043771240.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29673040179240.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29673039286930.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29673034364970.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29673031928541.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29673031654231.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505348242760.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505348240660.jpg

cafesuada Tại 24-10-2011 13:31:09

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505347233471.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505344683040.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505342019640.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505339894511.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505339184780.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505336137591.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505334648140.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505334370342.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29505333832610.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29351147443530.jpg

cafesuada Tại 24-10-2011 13:33:02

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29351144509940.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29351142801841.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29351142361291.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29351136133500.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29351130974711.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29351130974710.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29257538563940.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29257538382570.jpg
=))))))))))))))mắt buồn

cafesuada Tại 24-10-2011 13:35:12

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29257532567911.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29257531655230.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29257531344080.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29257530743523.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29257530743522ln.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256948735800.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256948001340.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256946328910.jpg

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256940910730.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256938728682.jpg

cafesuada Tại 24-10-2011 13:38:05

http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256937400751.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256937078002.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256935798770.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256934888862.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256932259030.jpg
http://i1124.photobucket.com/albums/l569/quyenmama410/img29256930669052.jpg

Cre: popcorn

fan này vẽ lại tất cả các hoạt động của Dong Dong, kể cả CF và photoshoot
Đáng yêu, và rất nhiều cảm xúc
GOOD JOB ^^
trang: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Phiên bản đầy đủ: Kang Dong Won - 강동원