PYC Tại 27-9-2011 20:21:44

Hí hí, đã đạt đc mục tiêu òi

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/NYSaengPa06.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/NYSaengPa07.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/NYSaengPa08.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/NYSaengPa09.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/NYSaengPa10.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/NYSaengPa11.jpg

Đã nói là rất thích DD đội mũ len mà {:308:}

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/NYSaengPa12.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/NYSaengPa_X.jpg

PYC Tại 27-9-2011 20:24:57

TRong một buổi FM khác ở Nhật
Trừi ui, mình cũng mún đc tham dự buổi FM như zậy

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting2.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting3.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting4.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting6.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting11.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting17.jpg

PYC Tại 27-9-2011 20:26:57

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/kdwb03skiskiskiss5cl.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/kdwb07skiskiskiss2zl.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/kdwb08skiskiskiss9uq.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/kdwhskiskiskiss2cr.jpg


http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting9.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting12.jpg

PYC Tại 27-9-2011 20:36:37

8h30ph rùi
sắp đến h đi ngủ nghỉ rùi
post thêm mấy post nữa xem có qua page nổi k rùi đi ngẩu

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting13.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting14.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting16.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting18.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting19.jpg

PYC Tại 27-9-2011 20:39:10

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting5.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting7.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting8.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting21.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/kdwb04skiskiskiss6fp.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/kdwb05skiskiskiss5jx.jpg

Lại free hug {:263:}

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/jpfanmeeting20.jpg

PYC Tại 27-9-2011 20:44:41

Tội nghiệp mấy bạn fan =)))))

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/hanyangradio01.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/hanyangradio02.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/hanyangradio03.jpg

http://i41.photobucket.com/albums/e273/spring_waltz_3rd/Kang%20Dong%20Won/hanyangradio04.jpg

PYC Tại 27-9-2011 20:46:32

CAP CF của DD với ss Kim Tae Hee

http://i231.photobucket.com/albums/ee55/epikerz_2007/kim%20tae%20hee/Cyon/vcvcv.jpg

http://i231.photobucket.com/albums/ee55/epikerz_2007/kim%20tae%20hee/Cyon/nan.jpg

http://i231.photobucket.com/albums/ee55/epikerz_2007/kim%20tae%20hee/Cyon/namja.jpg

http://i231.photobucket.com/albums/ee55/epikerz_2007/kim%20tae%20hee/Cyon/deeehh.jpg

http://i231.photobucket.com/albums/ee55/epikerz_2007/kim%20tae%20hee/Cyon/cyon.jpg

PYC Tại 27-9-2011 20:51:41

Nói chung là rất thik phong cách chụp trắng đen

http://i94.photobucket.com/albums/l96/demona69_photos/HIROYUKI%20SANADA%20ETC/normal_img_257_6107_05JPG.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/1356152847.jpg

http://i948.photobucket.com/albums/ad330/water_girl_world/Korean%20Wallpapers/5.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/1356151978.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/1356153213.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/1356154015.jpg

PYC Tại 27-9-2011 20:53:47

Thích mấy pic dạng này

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/733738495.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/733738430.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/768241375.jpg

http://i529.photobucket.com/albums/dd332/laziskeptic/H.gif

PYC Tại 27-9-2011 20:57:12

Post cuối rùi đi ngủ thoai

http://i951.photobucket.com/albums/ad351/asianlover/asian%20babies/AiChan10.jpg

http://i951.photobucket.com/albums/ad351/asianlover/asian%20babies/Dong20Won2012.jpg

http://i951.photobucket.com/albums/ad351/asianlover/asian%20babies/dwcatalog1nj.png

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/back-15.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/back-12.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/1111.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/ll.jpg

http://i871.photobucket.com/albums/ab275/kujira217/kang%20dong%20won/rg.jpg
trang: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Phiên bản đầy đủ: Kang Dong Won - 강동원