littlebibi Tại 29-5-2016 18:38:14

Tu Kiệt Giai, Diệp Thanh, Ngụy Thiên Tường gia nhập "Quán ăn về đêm"

Tu Kiệt Giai, Diệp Thanh, Ngụy Thiên Tường gia nhập "Quán ăn về đêm"

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q1.jpg

Tu Kiệt Giai


Phim truyền hình "Quán ăn về đêm" do đạo diễn nổi tiếng Thái Nhạc Huân thực hiện, Huỳnh Lỗi đóng vai chính vừa công bố thêm đội hình các nhân vật mới do Tu Kiệt Giai, Diệp Thanh, Ngụy Thiên Tường và Trâu Thừa Ân thủ diễn.

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q4.jpg

Ngụy Thiên Tường

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q8.jpg

Diệp Thanh

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q10.jpg

Trâu Thừa Ân

cre: sina
littlebibi@kitesvn.com

Click xem tiếp
http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q2.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q3.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q5.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q6.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q7.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q9.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q11.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/29/q12.jpg
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Tu Kiệt Giai, Diệp Thanh, Ngụy Thiên Tường gia nhập "Quán ăn về đêm"