littlebibi Tại 28-5-2016 12:47:08

Tạo hình Trương Tịnh Sơ trong movie "Tay súng nhanh" (Trailer)

Tạo hình Trương Tịnh Sơ trong movie "Tay súng nhanh" (Trailer)

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/28/q1.jpg

Movie "Tay nhanh, tay súng, tay súng nhanh" vừa tung ra loạt ảnh tạo hình của nữ chính, Trương Tịnh Sơ thân mặc Tây phục vô cùng soái khí, tay cầm súng, biểu cảm lạnh lùng. Phim dự kiến công chiếu vào 15/7 năm nay.

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/28/q2.jpg

Trailer

MSRnhrfBIMk

cre: sina
littlebibi@kitesvn.com

Click xem tiếphttp://www.upsieutoc.com/images/2016/05/28/q3.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/28/q4.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/28/q5.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/28/q6.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/28/q7.jpg

trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Tạo hình Trương Tịnh Sơ trong movie "Tay súng nhanh" (Trailer)