Lộng_Nguyệt Tại 6-5-2016 12:45:01

Hàn Đông Quân trên tạp chí ELLE MEN - Lưu Thi Thi tại event tối 05/05/2016

Hàn Đông Quân trên tạp chí ELLE MEN - Lưu Thi Thi tại event tối 05/05/2016


Các nghệ sỹ của Đường Nhân: Hàn Đông Quân và Lưu Thi Thi và các hình ảnh mới đây

http://ww2.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5gw1f3lht0tl10j21kw2677sh.jpg
http://ww3.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5gw1f3lhsycnkjj21kw267gzf.jpg
http://ww4.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5gw1f3lhszdu8pj21kw267k3l.jpg
http://ww3.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5gw1f3lhsw5xeyj21kw267auo.jpg
http://ww4.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5gw1f3lhsxcnraj21kw15dwxt.jpg


Source: sina
Vtrans: Lộng Nguyệt (Lộng_Nguyệt@kitesvn.com) tổng hợp và lược dịch
Tin tức được thực hiện bởi thành viên Kitesvn, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
       

Lộng_Nguyệt Tại 6-5-2016 12:52:26

http://ww4.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5jw1f3liz9kmeuj22qd3s7kjm.jpg
http://ww3.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5jw1f3lj13zf52j23ex4jqu0z.jpg
http://ww2.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5jw1f3lj1b6x7hj24g02yo7wj.jpg
http://ww3.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5jw1f3lj0wphi7j22yo43phdu.jpg
http://ww2.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5jw1f3liz49zmij22yo43pb2b.jpg
http://ww1.sinaimg.cn/mw690/951fe8a5jw1f3lj0qtqnkj24g02yoe84.jpg

bobbypana Tại 7-5-2016 11:41:45

chị cứ đẹp như vậy thì ai mà chịu được hả chị Thi? ngồi nghiêm một chỗ thôi có cần đẹp đến mức ấy ko, đúng là gương mặt của người hạnh phúc

meimei.zhou2911 Tại 15-5-2016 15:24:21

Đông Quân chụp hình báo là trang điểm đánh khối mặt góc cạnh siu giống Ngô Ngạn Tổ lun!!!!
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Hàn Đông Quân trên tạp chí ELLE MEN - Lưu Thi Thi tại event tối 05/05/2016