yongheehyy Tại 4-2-2016 10:48:26

Vợ chồng Thích Vy quảng cáo đồ lót CK. Cửu Dạ Hồi kiện nhà sản xuất webdrama "Năm tháng vội vã- Lâu rồi không gặp"

Vợ chồng Thích Vy quảng cáo đồ lót CK, khoe body hoàn hảo.

http://s25.postimg.org/5euzjzq0v/12661847_494795730707210_3864846343889155274_n.jpg
http://s25.postimg.org/b4b84aw73/12642971_494795320707251_7114425678689682500_n.jpg
http://s25.postimg.org/6wgfvjurj/12647190_494795714040545_5867494316417765198_n.jpg
http://s25.postimg.org/8pjcjvfy7/12651053_494795927373857_5527380789408861112_n.jpg
http://s25.postimg.org/bkwfqqjy7/12654175_494796030707180_1614176774676398185_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

yongheehyy Tại 4-2-2016 10:49:39

Tác giả Cửu Dạ Hồi kiện nhà sản xuất webdrama "Năm tháng vội vã- Lâu rồi không gặp" (công ty Mộng Huyễn Tinh Sinh Viên, công ty Kim Hồ và Sohu) ra tòa với lý do tự ý sản xuất phần tiếp theo mà không được sự đồng ý của tác giả. Trong đơn kiện, Cửu Dạ Hồi yêu cầu nhà sản xuất công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường hơn 3 triệu nhân dân tệ.

http://s25.postimg.org/q5dilkewv/12647021_494796860707097_4828595123584898860_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com

thoghetcarot Tại 6-2-2016 10:34:10

cặp đóng quảng cáo nì quả thật quá phóng khoáng rồi{:514:}

thoghetcarot Tại 9-2-2016 12:00:02

cám ơn bạn nhiều, mình văn phong ít ỏi, lời ngắn ý nhiều ,thôi thì lần sau comment cầm cuốn từ điển vừa tra vừa gõ vậy{:542:}
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Vợ chồng Thích Vy quảng cáo đồ lót CK. Cửu Dạ Hồi kiện nhà sản xuất webdrama "Năm tháng vội vã- Lâu rồi không gặp"