yongheehyy Tại 28-1-2016 18:08:21

Chung Hán Lương tổ chức họp báo công bố tour diễn toàn quốc "Sing for Life"

Chung Hán Lương tổ chức họp báo công bố tour diễn toàn quốc "Sing for Life" ngày 27.1.

Clip: http://v.qq.com/cover/n/n5is82w07fsyhow.html?vid=u0182tb7lbp

http://s25.postimg.org/53aq4wbsv/10302305_492381644281952_5331689324931790612_n.jpg
http://s25.postimg.org/kdalc37b3/12552796_492381674281949_496851553904648306_n.jpg
http://s25.postimg.org/ubvjykgqn/12592333_492381710948612_4444776358492762402_n.jpg
http://s25.postimg.org/nzgeoqdof/12631318_1683502938600813_5522972490569627212_n.jpg
http://s25.postimg.org/ueffleke7/12651046_492381654281951_623137134356709360_n.jpg
http://s25.postimg.org/jg4637vsv/12654707_492381697615280_508168683646065717_n.jpg
http://s25.postimg.org/8ukar7phb/12642591_492381717615278_3982686776792719916_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Chung Hán Lương tổ chức họp báo công bố tour diễn toàn quốc "Sing for Life"