yongheehyy Tại 26-1-2016 13:37:26

Lưu Diệc Phi dự show của Dior trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris

Lưu Diệc Phi dự show của Dior trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.

http://video.weibo.com/show?fid=1034%3A0914d9d13b5ee909860eae267630ea8c

http://s25.postimg.org/l50t4n9of/12540564_491531821033601_4151872705878090113_n.jpg
http://s25.postimg.org/jr969caf3/12540921_491531837700266_4637764032960376052_n.jpg
http://s25.postimg.org/tpu4vtjun/12642537_491532094366907_5127497076236417299_n.jpg
http://s25.postimg.org/qx0xbsji7/12647286_491531734366943_794951991213657946_n.jpg

Vtrans by greenrosetq@kitesvn.com
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Lưu Diệc Phi dự show của Dior trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris