Lộng_Nguyệt Tại 18-1-2016 12:01:03

Tịch mịch không đình xuân dục vãn (Lưu Khải Uy, Trịnh Sảng) tung MV opening song do Lưu Khải Uy trình bày

Tịch mịch không đình xuân dục vãn (Lưu Khải Uy, Trịnh Sảng) tung MV opening song do Lưu Khải Uy trình bày


Bộ phim truyền hình Tịch mịch không đình xuân dục vãn (Lưu Khải Uy, Trịnh Sảng, Trương Bân Bân, Trương Hiểu Thần, Mễ Tuyết diễn chính) đã công bố MV ca khúc đầu phim do Lưu Khải Uy trình bày

Link xem online MV: http://video.sina.com.cn/p/ent/v/m/2016-01-18/103965173119.html

http://ww1.sinaimg.cn/large/61e7f8b0jw1f03gnx5v8ij20qe0qewne.jpg
http://ww2.sinaimg.cn/large/61e7f8b0jw1f03go06821j20qe0ggn0k.jpg
http://ww1.sinaimg.cn/large/61e7f8b0jw1f03gnxyrvfj20qe0cf0xd.jpg
http://ww2.sinaimg.cn/large/61e7f8b0jw1f03gnyqd2cj20qe0fctau.jpg
http://ww1.sinaimg.cn/large/61e7f8b0jw1f03gnzdi6yj20qe0ctgq8.jpg
http://ww4.sinaimg.cn/large/61e7f8b0jw1f03go0sj6cj20qe0fg41x.jpgSource: sina
Vtrans: Lộng Nguyệt (Lộng_Nguyệt@kitesvn.com) tổng hợp và lược dịch
Tin tức được thực hiện bởi thành viên Kitesvn, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
       
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Tịch mịch không đình xuân dục vãn (Lưu Khải Uy, Trịnh Sảng) tung MV opening song do Lưu Khải Uy trình bày