Cải Tại 19-10-2013 19:01:33

ban nik verajohn 14 ngày

lý do : spam topic

http://i.imgur.com/juJhmVu.jpg

Cải Tại 20-10-2013 15:06:47

ban nik nhuhoa21888 30 ngày

lý do : spam, sử dụng màu đỏ gần như toàn bài viết, quảng cáo

http://i.imgur.com/n1Ng6Qq.jpg

Cải Tại 24-10-2013 19:53:44

ban nik FPT.Aptech 7 ngày

lý do : spam, quảng cáo , vi phạm nhiều lần

http://i.imgur.com/cJiJFGy.jpg

Cải Tại 6-11-2013 13:58:39

ban nik : duyhung389x 7 ngày

lý do : quảng cáo

http://i.imgur.com/l5YAtFE.jpg

Cải Tại 24-11-2013 14:41:03

ban nik :nhuhoa21888 7 ngày

lý do : quảng cáo

http://i.imgur.com/F0LqyFh.jpg

Cải Tại 25-11-2013 18:54:32

ban nik :nhadatmydinh 7 ngày

lý do : quảng cáo

http://i.imgur.com/HMcn2fi.jpg

Cải Tại 8-12-2013 13:40:00

ban nik :nhuhoa21888 3 tháng

lý do : quảng cáo bài bạc bịp tái phạm nhiều lần

http://i.imgur.com/pGZHpqo.jpg
trang: 1 [2]
Phiên bản đầy đủ: QUY ĐỊNH - THÔNG BÁO (BẮT BUỘC ĐỌC TRƯỚC KHI POST BÀI) - #1 quy định về màu và t