tainsyan_wang Tại 8-11-2013 22:00:18

[Vietsub + Kara by Crystal's Castle] Tiểu Tình Ca / 小情歌 - Sodagreen (MV fan made Huỳnh Hiểu Minh - Lưu Diệc Phi)

xem online + download
IkppzUA9K4s
Crystal's Castle subbing team:
Translator: Yuan
Time + encode: lovecrystal149
Kara: typerset
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Vietsub + Kara by Crystal's Castle] Tiểu Tình Ca / 小情歌 - Sodagreen (MV fan made Huỳnh Hiểu Minh - Lưu Diệc Phi)