DenDen Tại 29-12-2013 19:30:56

http://i.imgur.com/fGUVL0Z.jpg
http://i.imgur.com/Iwjsz5P.jpg
http://i.imgur.com/fi3KIFC.jpg
http://i.imgur.com/gMZRrZH.jpg
http://i.imgur.com/2S5UDiC.jpg

Baidu

AnhTuan2212 Tại 30-12-2013 20:54:41

MBC Drama Awards

- Nam - nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Oh Chang Suk- Lee Sang Yub- Baek Jin Hee- Jeon So Min

http://i.imgur.com/LOvfjf0.jpg

DenDen Tại 1-1-2014 23:46:42

http://i.imgur.com/dHWaYKM.jpg
http://i.imgur.com/sHXjLpt.jpg
http://i.imgur.com/gMWc2ZQ.jpg
http://i.imgur.com/FNFbuWC.jpg
http://i.imgur.com/YhDoU5w.jpg

Baidu


DenDen Tại 1-1-2014 23:47:47

http://i.imgur.com/nbTgWVW.jpg
http://i.imgur.com/tQ1ks3C.jpg
http://i.imgur.com/NR1zneO.jpg
http://i.imgur.com/9TCv6JV.jpg
http://i.imgur.com/1PT2ktn.jpg

Baidu

DenDen Tại 1-1-2014 23:48:53

http://i.imgur.com/JefCQkP.jpg
http://i.imgur.com/NaxGcdb.jpg
http://i.imgur.com/9uICiKe.jpg
http://i.imgur.com/0ZBOiCx.jpg
http://i.imgur.com/lqePcjQ.jpg

Baidu

DenDen Tại 1-1-2014 23:50:32

http://i.imgur.com/wiPD8vK.jpg
http://i.imgur.com/UAzdFkD.jpg
http://i.imgur.com/ZY6Jkr0.jpg
http://i.imgur.com/gA6SKC9.jpg
http://i.imgur.com/prHyvNA.jpg

DC

dequat Tại 2-1-2014 16:41:17

I Summon You, Gold!

http://i.imgur.com/PhNpDMI.gifhttp://i.imgur.com/jvcs6Ds.gif

http://i.imgur.com/58indId.gifhttp://i.imgur.com/pfMWXPM.gif

Cre: soompi

dequat Tại 2-1-2014 16:43:38

http://i.imgur.com/8gJKmTt.gifhttp://i.imgur.com/7qeXSsc.gif

http://i.imgur.com/2lFrsjx.gifhttp://i.imgur.com/3ad8YjC.gif

Cre: soompi

dequat Tại 2-1-2014 16:45:37

http://i.imgur.com/8HJYGjU.gifhttp://i.imgur.com/x0Vu4R2.gif

http://i.imgur.com/bBgzYdK.gif

http://i.imgur.com/s5hb6mk.gif

Cre: soompi

dequat Tại 2-1-2014 16:47:44

http://i.imgur.com/u7ST5uO.jpg

http://i.imgur.com/HkpxVbS.jpg

Cre: soompi
trang: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Phiên bản đầy đủ: Baek Jin Hee- 백진희 °♥ Mỹ nhân đáng yêu của Empress Ki°♥