Cryssha Tại 21-10-2013 10:34:55

[Vietsub + Kara by Crystal's Castle] Mộng hồi Cửu long triều / 梦回九龙朝 - Tiểu Nghĩa ft Thang Đà Nguyệt

Mộng hồi Cửu long triều - Tiểu Nghĩa ft Thang Đà Nguyệt

Brought to you by Crystal's Castle Subteam
Translator: Binidiamond26
Time + encode: Cryssha

Xem online:

http://www.youtube.com/watch?v=a9-SBXICp0g

Download: http://www.mediafire.com/?b4ztahy3sdq9d7g

trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Vietsub + Kara by Crystal's Castle] Mộng hồi Cửu long triều / 梦回九龙朝 - Tiểu Nghĩa ft Thang Đà Nguyệt