shinemy1987 Tại 9-9-2013 22:24:29

[Vietsub + Kara] Đến đây rồi thôi - Dear Jane version vs Shiga Lin - Liên Tư Nhã

Đến đây rồi thôi

Subbing team
Translator: shinemy1987
Timer: millyapple
Typesetter: nh0k_k0j
Encoder: casanovar

DEAR JANE version

http://i.imgur.com/qIbctnK.jpg

http://i1120.photobucket.com/albums/l493/milomap89/C-zone/fshare-CZ.jpg
Fshare Download

http://i.imgur.com/qH1mcgF.jpg
Mega Download

Link online

XawSUCSkv1k

SHIGA LIN - LIÊN TƯ NHÃ version

http://i.imgur.com/wqLf648.jpg
http://i1120.photobucket.com/albums/l493/milomap89/C-zone/fshare-CZ.jpg
Fshare Download

http://i.imgur.com/qH1mcgF.jpg
Mega Download

Link online

x14gqhf

http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=74121640
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Vietsub + Kara] Đến đây rồi thôi - Dear Jane version vs Shiga Lin - Liên Tư Nhã