kiwi219 Tại 12-6-2013 21:17:31

Trong khi đợi BTC mềnh tranh thủ khoe sản phẩm tý {:475:}

Trình độ còn gà mờ lắm ạ

Cả chiều em ngồi tỉ mẩn mới tạm gọi là ưng ý

http://i.imgur.com/DHAcQWi.jpg

http://i.imgur.com/VDEM4mn.png

pronto Tại 12-6-2013 21:18:39

♥ Event Mừng sinh nhật nhà Bin ♥
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/bgtransparentx2-1.png
GAME TAG TỰ DO - PHẦN TAG VỀ BIN


Câu 9:

Từ lúc anh xuất ngũ về tới giờ anh đã được đi ăn cưới ai rồi?Trả lời bằng cách comment trực tiếp dưới câu hỏi
Mỗi câu trả lời đúng đc 20$

pronto Tại 12-6-2013 21:22:20

♥ Event Mừng sinh nhật nhà Bin ♥
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/bgtransparentx2-1.png
GAME TAG TỰ DO - PHẦN TAG VỀ BIN


Câu 10:

Món quà mà Bin đã mang theo từ HQ để tặng cho các fan tại FM là gì?Trả lời bằng cách comment trực tiếp dưới câu hỏi
Mỗi câu trả lời đúng đc 20$

pronto Tại 12-6-2013 21:28:21

♥ Event Mừng sinh nhật nhà Bin ♥
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/bgtransparentx2-1.png
GAME TAG TỰ DO - PHẦN TAG VỀ BIN


Câu 11:

Từ khi Bin xuất ngũ đến nay đã có bao nhiêu CF mới quay của Bin đc trình làng? Hãy liệt kê tên các CF đó?Trả lời bằng cách comment trực tiếp dưới câu hỏi
Mỗi câu trả lời đúng đc 20$

pronto Tại 12-6-2013 21:34:34


♥ Event Mừng sinh nhật nhà Bin ♥
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/bgtransparentx2-1.png
GAME TAG TỰ DO - PHẦN TAG VỀ BIN


Câu 12:

Bộ phim điện ảnh sắp tới Bin tham gia có tên là gì? Bin đóng vai nào?


Trả lời bằng cách comment trực tiếp dưới câu hỏi
Mỗi câu trả lời đúng đc 20$

pronto Tại 12-6-2013 21:38:10

♥ Event Mừng sinh nhật nhà Bin ♥
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/bgtransparentx2-1.png
GAME TAG TỰ DO - PHẦN TAG VỀ BIN


Câu 13:

Bin dự định khi nào sẽ cưới vợ?


Trả lời bằng cách comment trực tiếp dưới câu hỏi
Mỗi câu trả lời đúng đc 20$

pronto Tại 12-6-2013 21:45:30

♥ Event Mừng sinh nhật nhà Bin ♥
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/bgtransparentx2-1.png
GAME TAG TỰ DO - PHẦN TAG VỀ BIN


Câu 14:

Trong chương trình SBS Entertainment Weekly Bin đã nhắn gì tới vợ tương lai?


Trả lời bằng cách comment trực tiếp dưới câu hỏi
Mỗi câu trả lời đúng đc 20$

pronto Tại 12-6-2013 21:50:35

♥ Event Mừng sinh nhật nhà Bin ♥
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/bgtransparentx2-1.png
GAME TAG TỰ DO - PHẦN TAG VỀ BIN


Câu 15:

Đối với Bin thì đóng cảnh kiss khó hơn hay cảnh khóc khó hơn? Tại sao?


Trả lời bằng cách comment trực tiếp dưới câu hỏi
Mỗi câu trả lời đúng đc 20$

pronto Tại 12-6-2013 21:56:46

♥ Event Mừng sinh nhật nhà Bin ♥
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/bgtransparentx2-1.png
GAME TAG TỰ DO - PHẦN TAG VỀ BIN


Câu 16:

Bin đã khóc tại FM nào? Tại sao thế?


Trả lời bằng cách comment trực tiếp dưới câu hỏi
Mỗi câu trả lời đúng đc 20$

pronto Tại 12-6-2013 22:01:27

♥ Event Mừng sinh nhật nhà Bin ♥
http://i1202.photobucket.com/albums/bb362/prontochi/bgtransparentx2-1.png
GAME TAG TỰ DO - PHẦN TAG VỀ BIN


Câu 17:

Cảnh búng tay đầy thu hút được Bin thực hiện trong CF nào?


Trả lời bằng cách comment trực tiếp dưới câu hỏi
Mỗi câu trả lời đúng đc 20$
trang: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Phiên bản đầy đủ: [Event] Happy Birthday Hyun Bin's House 12/06/2014