Love_Film Tại 6-9-2011 01:00:35

Nam Sang Mi - 남상미

Nam Sang Mi - 남상미http://i821.photobucket.com/albums/zz134/joycetrieu/mimi.jpg


Ngày sinh : 3.5.1984
Chiều cao : 1m63
Cân nặng : 49kg
Học vấn :Dongdeok Women's University

http://img48.imageshack.us/img48/1396/dnamsangmi8oz8.jpg
Phim truyền hình :
[*] Life is beautiful(SBS, 2010)
[*]Invincible Lee Pyung Kang (KBS2 , 2009 )
[*]Gourmet (SBS, 2008)
[*]Time Between Dog And Wolf (MBC, 2007)
[*]Bad Family (SBS, 2006)
[*]Drama City (KBS, 2005)
[*]Sweet Spy (MBC, 2005)
[*]My Sweetheart My Darling (KBS, 2005)
[*]Not Alone (SBS, 2004)
[*]Escape from Unemployment (SBS, 2004)
[*]Drama (SBS, 2003)
[*]Love Letter (MBC, 2003)
http://i234.photobucket.com/albums/ee282/linh19/tvs.gif
Phim điện ảnh
[*]Living Death (2009)
[*]Never to Lose (2005)
[*]She's On Duty (2005)
[*]Dead Friend (2004)
Spy Girl (2004)
Too Beautiful To Lie (2004
http://i234.photobucket.com/albums/ee282/linh19/film.gif

TV Appearances
[*]MC - SBS Live Broadcast TV Entertainment (2006)
[*]A Shim Man Man (2005)
[*]Sang Sang Plus (2005)
[*]X-Man (2004)


http://i234.photobucket.com/albums/ee282/linh19/cfs.gif
Music Videos
[*]Difficult Words to Say -Lee Seung Gi (2006)
[*]Love Is - Vintage Blue (2005)
[*]She's Laughing - Kim Hyung Jung (2004)
[*]Christmas Miracle - Shin Seung Hun (2002)
http://i234.photobucket.com/albums/ee282/linh19/MVs.gif
Awards
[*]2008 Seoul Drama Awards: Most Popular Drama "Time Between Dog & Wolf" and Most Popular Actress
[*]2007 MBC Acting Awards: Excellence in Acting (for Time Between Dog And Wolf)
[*]2006 MBC Acting Awards: Best New Actress
cr : Wiki
http://img159.imageshack.us/img159/3516/dnamsangmileejunki7xr7.jpg
http://i234.photobucket.com/albums/ee282/linh19/ads.gif

yily.orchid Tại 6-9-2011 16:24:05

Iu ss này từ phim Sweet Spy, rồi đến Time của Gà nhà mềnh ;))
nhìn ss này xinh hiền lắm nhá, đi post hình đây hehe

yily.orchid Tại 6-9-2011 16:30:01

baidu


yily.orchid Tại 6-9-2011 16:32:36


baidu

yily.orchid Tại 6-9-2011 16:33:31

baidu

yily.orchid Tại 6-9-2011 16:35:16


baidu

yily.orchid Tại 6-9-2011 16:36:50


baidu

yily.orchid Tại 6-9-2011 16:38:41


baidu

Love_Film Tại 6-9-2011 16:42:52

Tạp chí Cosmopolitan 4/2011(cùng Daniel Choi)

http://i565.photobucket.com/albums/ss93/eucharis_devil/201103181824151001_111.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss93/eucharis_devil/201103181750261001_11.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss93/eucharis_devil/201103181829021001_11.jpg
http://i565.photobucket.com/albums/ss93/eucharis_devil/316248bd86e7e250a017d5d909754895.jpgkfashionqueen & DC

Love_Film Tại 6-9-2011 16:43:58

http://i333.photobucket.com/albums/m364/kian20712000/111-1.jpg
http://i333.photobucket.com/albums/m364/kian20712000/41-1.jpg
http://i333.photobucket.com/albums/m364/kian20712000/898.jpg
http://i333.photobucket.com/albums/m364/kian20712000/899.jpg
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: Nam Sang Mi - 남상미