Aqua Tại 30-3-2013 17:25:08

Nội quy Box EVENTS - GAMES

Nội quy Box EVENTS - GAMES

1/   - Tuân thủ nghiêm Nội quy của kites.vn. Chi tiết các bạn xem Tại đây!
2/   - Tuyệt đối nghiêm cấm Spam, cấm viết kiểu câu bài...
3/   - Lập topic mới phải có tiêu đề rõ ràng, đúng vấn đề cần thắc mắc hoặc góp ý!
4/   - Tất cả các bài viết, tiêu đề topic phải viết bằng Tiếng Việt có dấu!
5/   - Khi thắc mắc một vấn đề nào đó yêu cầu các bạn đọc các topic, các bài viết đã post trước khi hỏi để tránh hỏi đi hỏi lại một vấn đề đã có!
6/   - Các bài viết và topic không hợp lệ sẽ bị nhắc nhở, xóa bài, có thể ban nick mà không cần thông báo!

Thân!
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Nội quy Box EVENTS - GAMES