nuk89 Tại 5-12-2012 21:34:04

[Vietsub + Kara] Ngô Anh Tử - Chia tay vào mùa thu ấy

Ngô Anh Tử - Chia tay vào mùa thu ấy

http://picshare.vn/photos/20121205135469069482302.jpg

Subbing Team

Translator + Typesetter: nuk89
Timer: casanovar
Encoder: tgn_82

http://i.imgur.com/GvFT9.jpg

http://www.sendspace.com/file/7ufbw5

http://i1120.photobucket.com/albums/l493/milomap89/C-zone/fshare-CZ.jpg

http://www.fshare.vn/file/TXS391Z1ST/

Link Online:

VdzBZ5G5T6s
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Vietsub + Kara] Ngô Anh Tử - Chia tay vào mùa thu ấy