sabina Tại 10-9-2011 01:49:48

Bộ ảnh Hyun Bin tham dự LHP Quốc tế Berlin tháng 02/2011 (tiếp theo)

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/179883_194312317264300_179642925397906_665436_3214815_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/180528_194312307264301_179642925397906_665435_7915266_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184091_194312297264302_179642925397906_665434_1671106_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/183508_194312277264304_179642925397906_665433_2143193_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/180654_194312250597640_179642925397906_665432_764004_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 01:50:26

Bộ ảnh Hyun Bin tham dự LHP Quốc tế Berlin tháng 02/2011 (tiếp theo)

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/180753_194312230597642_179642925397906_665431_5977081_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/182628_194312207264311_179642925397906_665430_175483_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184106_194312173930981_179642925397906_665429_5029470_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/182717_194312167264315_179642925397906_665428_3840955_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/182821_194312153930983_179642925397906_665427_4201311_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 01:51:49

Bộ ảnh Hyun Bin tham dự LHP Quốc tế Berlin tháng 02/2011 (tiếp theo)

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184804_194312120597653_179642925397906_665425_669929_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/181591_194312110597654_179642925397906_665424_4964672_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/182962_194312060597659_179642925397906_665421_1133574_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/184639_194312047264327_179642925397906_665420_5806113_n.jpg

http://i104.photobucket.com/albums/m166/sabina_mller/Berlinale%202011HyunBin/183649_194312020597663_179642925397906_665419_1861055_n.jpg


Tới đây là chấm dứt loạt hình ảnh Bin tại LHP Berlin.

Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 01:59:59

Hình ảnh Bin đặt chân tới sân bay Berlin (từ Incheon), tham dự LHP Berlin 02/2011

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/183159_193974273964771_179642925397906_663217_414913_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/168383_193974287298103_179642925397906_663218_1667500_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/183067_193974300631435_179642925397906_663219_4615252_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/179851_193974320631433_179642925397906_663220_7314993_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/183087_193974393964759_179642925397906_663224_3104583_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/180979_193974340631431_179642925397906_663221_7929016_n.jpg

Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:00:37

Hình ảnh Bin đặt chân tới sân bay Berlin (từ Incheon), tham dự LHP Berlin 02/2011 (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/183055_193974423964756_179642925397906_663227_6483705_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/181687_193974413964757_179642925397906_663226_4873086_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/168367_193974433964755_179642925397906_663228_7881338_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/182975_193974407298091_179642925397906_663225_4655118_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHuynBin2011Feb/180911_193974363964762_179642925397906_663223_5935136_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:07:08

Hình ảnh Bin từ sân bay Tegel (Berlin) bay về Incheon (Hàn Quốc) sau khi tham dự LHP Berlin 02/2011

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/180509_195252573836941_179642925397906_672963_6688159_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183973_195252593836939_179642925397906_672964_646258_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/180093_195252600503605_179642925397906_672965_8135430_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/184069_195252620503603_179642925397906_672966_7448881_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/185941_195252650503600_179642925397906_672968_512998_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:07:49

Hình ảnh Bin từ sân bay Tegel (Berlin) bay về Incheon (Hàn Quốc) sau khi tham dự LHP Berlin 02/2011 (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/184149_195252667170265_179642925397906_672969_6636688_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183277_195252697170262_179642925397906_672971_711595_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183637_195252713836927_179642925397906_672972_2100992_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/182281_195253133836885_179642925397906_672980_1231039_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183017_195253073836891_179642925397906_672975_652664_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:08:40

Hình ảnh Bin từ sân bay Tegel (Berlin) bay về Incheon (Hàn Quốc) sau khi tham dự LHP Berlin 02/2011 (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/184989_195253043836894_179642925397906_672974_257602_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/181597_195253083836890_179642925397906_672976_273215_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/185825_195253143836884_179642925397906_672981_3973802_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183813_195253097170222_179642925397906_672977_962991_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/BerlinTegelHyunBin2011back/183085_195253113836887_179642925397906_672978_7882442_n.jpg


Tới đây là chốt lại sự kiện Bin tham dự LHP Berlin, từ lúc tới Berlin, cho tới lúc về lại Incheon


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:39:44

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/181505_196478393714359_179642925397906_681351_5519225_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184969_196478370381028_179642925397906_681349_7079570_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/185797_196478773714321_179642925397906_681379_4350507_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184965_196478720380993_179642925397906_681375_1618932_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183573_196478703714328_179642925397906_681374_1340891_n.jpg


Cre: SG's FB

sabina Tại 10-9-2011 02:40:34

Bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue cùng với Thang Duy nhân dịp Thang Duy sang Hàn Quốc tuyên truyền cho phim "Late Autumn" (02/2011) (tiếp theo)

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183653_196478690380996_179642925397906_681373_8130050_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/183017_196478653714333_179642925397906_681372_1788726_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/184673_196478640381001_179642925397906_681371_6184545_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180137_196478580381007_179642925397906_681365_2380734_n.jpg

http://i86.photobucket.com/albums/k94/sabina_mller_2006/HyunBin-ThangDuy-CFVogue/180773_196478573714341_179642925397906_681364_7416772_n.jpg


Cre: SG's FB
trang: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Phiên bản đầy đủ: ๑۩۞۩๑ [Nhà lớn] —╬ღ♥ღ♥ °•° ♥Nhật Ký Hyun Bin's House♥°•° ♥ღ ♥ღ╬— ORDER LỊCH 2015 POST CUỐI