nuk89 Tại 17-10-2012 21:50:07

[Vietsub + Kara] Phan Vỹ Bá - Không muốn tỉnh dậy

Phan Vỹ Bá - Không muốn tỉnh dậy

http://i.imgur.com/SX2Z8.jpg

Subbing Team

Translator: chbeo
Timer + Encoder: casanovar
Typesetter: boo

http://i.imgur.com/KvhPY.png

http://www.mediafire.com/?gshffhz4th5ry4c

http://i.imgur.com/CUVeI.jpg

http://jumbofiles.com/snpu3duqk7bp

Link Online:

qVj1GBvv5EU
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Vietsub + Kara] Phan Vỹ Bá - Không muốn tỉnh dậy