nuk89 Tại 3-10-2012 21:46:02

[Vietsub + Kara] Trịnh Nguyên - Vì yêu mà ở lại (Bài hát trong TT "Huyền củ

Trịnh Nguyên - Vì yêu mà ở lại (Bài hát trong TT "Huyền của Ôn   Noãn - An Ninh")

http://i.imgur.com/NxTmt.jpg

Subbing Team

Translator + Encoder: nuk89
Timer: angelmoon
Typesetter: nh0k_k0j

http://i.imgur.com/GvFT9.jpg

http://www.sendspace.com/file/5i02z0

http://i.imgur.com/sQ1LMwy.jpg

https://mega.co.nz/#!1FAyhSJQ!QbeGEUnol5EDbZ5MYU13dhfSpYEz_lcIHO-4I2duezw


Link Online:

9M57qEhnUY8
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Vietsub + Kara] Trịnh Nguyên - Vì yêu mà ở lại (Bài hát trong TT "Huyền củ