nuk89 Tại 19-9-2012 22:37:44

[Vietsub + Kara] Phan Vỹ Bá - Hành khúc hoa lệ

Phan Vỹ Bá - Hành khúc hoa lệ

http://i.imgur.com/YAIei.jpg

Subbing Team

Translator: chbeo
Timer + Encoder: casanovar
Typesetter: lana_kwon

http://i.imgur.com/KvhPY.png

http://www.mediafire.com/?b87oe49cinsom4a

http://i.imgur.com/CUVeI.jpg

http://jumbofiles.com/fx333efw1e0f

Link Online:

6AbrAqqkj7M
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Vietsub + Kara] Phan Vỹ Bá - Hành khúc hoa lệ