jiw_handsome10 Tại 2-9-2012 23:28:40

Mấy triệu năm trước, bạn giữ chức gì trong thế giới quỷ thần?

Tháng sinh

1 Vô song
2 Đại đế của
3 Siêu (cho bên quỷ) / Trung đẳng (cho bên thần)
4 Tử vong (cho bên quỷ) / Tổng lãnh (cho bên thần)
5 Đại (cho bên quỷ) / Thượng đẳng (cho bên thần)
6 Tuyệt thế (cho bên quỷ) / Bất diệt (cho bên thần)
7 Hoàng đế của
8 Hắc ám (cho bên quỷ) / Hạ đẳng (cho bên thần)
9 Hoả (cho bên quỷ) / Lôi (cho bên thần)
10 Chúa tể của các
11 Vua của
12 Huyết vương (cho bên quỷ) / Bạch kim (cho bên thần)


Năm sinh

(Dễ lắm thí dụ sinh năm 1990 thì lấy 1+9+9+0= 19 lấy số cuối là 9)
0 Thiên sứ (Bên thần)
1 Quỷ thần (Bên quỷ)
2 Ác thần (Bên quỷ)
3 Tà thần (Bên quỷ)
4 Chiến thần (Bên thần)
5 Thần (Bên thần)
6 Hung thần (Bên quỷ)
7 Võ thần (Bên thần)
8 Ma thần (Bên quỷ)
9 Quyền thánh (Bên thần)


xem năm trước để biết bạn là quỷ hay thần rồi xem tới tháng nhá. sau đó ghép tháng + năm = chức của bạn đó

Tanu_123 Tại 2-9-2012 23:46:02

năm = 2 => ác thần {:404:}
tháng = 8 => hắc ám{:442:}
--> ác thần hắc ám{:437:}{:402:}
-----------------------------------------------
{:509:}{:524:}{:454:}
whyyyyyyyyyyyyyy?!!!!

Canon_IloveU Tại 28-9-2012 11:06:19

10 Chúa tể của các
2 Ác thần (Bên quỷ)
=> Chúa tể các ác thần => thôi kệ, tuy ác nhưng cũng được làm vương{:438:}

mintri Tại 10-10-2012 17:14:48

Oh My God mình là Tử vong sao{:442:}
Chắc không đâu mình phải là Tổng lãnh chứ nhỉ{:291:}
Cái này hay quá nhỉ cảm ơn bạn tác giả nha

thiensumattroi Tại 18-10-2012 00:28:53

mình là thượng đẳng (cho bên thần), võ thần. Quánh nhau hồi đó chắc ghê gớm lắm đây
sợ quá đi thôi

keratoconus Tại 28-10-2012 22:21:37

hạ đẳng bên thần
===================================
thần hạ đẳng là thần nào zi??????????????

lovestiramisu Tại 28-10-2012 22:54:26

12 --------> Bạch Kim
0   --------> Thiên sứ
Bạch Kim thiên sứ, nghe cũng hay đấy chứ {:545:}

min.park Tại 11-4-2013 00:45:37

1 = vô song
5 = thần
=> Vô Song Thần =)) đứng đầu âm phủ sau Diêm Vương, không ai bằng ta (vô song)

magicboy16 Tại 11-4-2013 01:00:48

Tháng 10 --> Chúa tể của các
Năm 1990 ---> Quyền thánh
                                 
Chức cũng to ghê :))

kimsoohee Tại 11-4-2013 01:43:11

Tháng 10 = Chủa tể của các
Năm 1989 = Võ thần
Chúa tể của các võ thần
{:157:} Thần này ảo quá
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: Mấy triệu năm trước, bạn giữ chức gì trong thế giới quỷ thần?