tt_1426 Tại 11-9-2011 21:13:41

[Collections] Sukkie trong magazines

topic này đểpost thông tin hình ảnh về Sukkie trêncác báo ,tạp chí!Ngoài updatethông tin hình ảnh ,nghiêm cấm spam trong topic này!các bạn muốn bảy tỏ tình cảm gì thì vui lòng dùng chức năng bình luận bên dưới mỗi post nhá :)

Jang Geun Suk trên Marie Claire magazine tháng 8/2008


http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/7.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/6-1.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/gs27.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/3-4.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/gs26.jpg

@soompi

tt_1426 Tại 11-9-2011 21:14:05

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/4df99a501d88ab3242a75ba6.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/10-2.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/4.jpg


Staff chụp hình và làm việc cho bộ hình :

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/2-6.jpg

@soompi

tt_1426 Tại 11-9-2011 21:14:25

Jang Geun Suk trên Film 2.0 Magazine tháng 7


http://img230.imageshack.us/img230/1970/00012mk0.jpg

http://img292.imageshack.us/img292/3232/0002zj3.jpg

http://img93.imageshack.us/img93/1600/0003vu1.jpg

http://img140.imageshack.us/img140/2687/0004dc2.jpg

http://img172.imageshack.us/img172/2415/0005xf7.jpg

@KST

tt_1426 Tại 11-9-2011 21:15:06

hình oppa lên báo của Nhật....Korean Star 3


http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/a4.jpg

http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/a3.jpg

http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/a2.jpg

http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/a1.jpg
Credit: Daum.net

tt_1426 Tại 11-9-2011 21:15:27

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang01rk5.jpg

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang03vu2.jpg

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang04bi1.jpg

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang06on6.jpg

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang05tl7.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/ellegirl_10018.jpg


Credit: Daum.net

tt_1426 Tại 11-9-2011 21:15:44

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang01rk5.jpg

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang03vu2.jpg

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang04bi1.jpg

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang06on6.jpg

http://i295.photobucket.com/albums/mm159/thaophuong_9x/jang05tl7.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/ellegirl_10018.jpg


Credit: Daum.net

tt_1426 Tại 11-9-2011 21:16:01

Elle Girl magazine 2006 :http://img248.imageshack.us/img248/2654/hasihee27276339ds1.jpg


@Daum.net

tt_1426 Tại 11-9-2011 21:16:42

http://i284.photobucket.com/albums/ll16/tuyenruby/z111.jpg
Sukkie với phong cách Bohemian

http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/F18113E8EF204894D4C929D949BDD657_50.jpg
http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/93221FAAB6B21803C79208E828003364_50.jpg
http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/1AFDED831181EEA91FCEA752CDBA859E_50.jpg
http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/7EBBEA429356B580EC4BCD07C31F0CD1_50.jpg
@Daum.net

tt_1426 Tại 11-9-2011 21:17:50

báo nì nói về Grand Bell Awards ^^

http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/F915EEA4FE580AA8A9618B062017A730_50.jpg

cái nì thì chỉ thấy mỗi chữ special thanks to... thui ^^

http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/55038973A331BFFDB64DE448881A2109_50.jpg

báo nì chắc giới thiệu mí phim sắp ra mắt trong đó có movie "Baby and me"

http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/EA5C7634E9774A5A9FB96DA3025E82B1_50.jpg

thêm 1 cái nữa nói về phong cách bohemian của suknì...manly quá trùi luôn

http://i255.photobucket.com/albums/hh121/bjkjnj1810/Sukkie/33950AE51002A58FDB60852FEF86795D_50.jpg

tt_1426 Tại 11-9-2011 21:18:18

Sukkie trên Screen Magazine (8/2008):


http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/screen1.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/c_screen4.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/screen7.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/screen6.jpg

http://i325.photobucket.com/albums/k396/jasonmaxima/screen5.jpg
@galldc
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Collections] Sukkie trong magazines