Koo Tại 29-5-2012 06:12:36

Shin Se Kyung - 신세경

http://i1132.photobucket.com/albums/m575/phimphim2018/1-52.jpg

♥ Người dịch : Koo
♥ Nguồn : Baidu

Tên tiếng việt : Shin Se Kyung
Tên tiếng hàn : 신세경
Nghề nghiệp : Diễn viên
Nơi sinh : Seoul , Hàn Quốc
Ngày sinh : 29/07/1990
Chòm sao : Leo
Chiều cao : 1m66
Nhóm máu : B

Phim điện ảnh :

2004 : My Little Bride - Cô Dâu 15 Tuổi
2006 : Cinderella - Cô Bé Lọ Lẹm
2009 : Ogamdo
2011 : Blue Salt
2011 : Flight / Close To The Sun

Phim truyền hình :

2004 : Land (SBS)
2009 : Queen Seon Deok - Nữ Hoàng Seon Deok (MBC)
2009 : High Kick Through The Roof - Gia Đình Là Số 1 (MBC)
2011 : A Tree With Deep Roots (SBS) / So Yi
2012 : Fashion King - Vua Thời Trang (SBS) / Lee Ga Young

Giải thưởng :

2009 : MBC Entertainment Awards / Best Comedy / Sitcom Couple Award (Yoon Shi Yoon - High Kick Through The Roof)
2009 : MBC Drama Awards / Best Couple Award (Yoon Shi Yoon High Kick Through The Roof)
2009 : MBC Drama Awards / Best New Actress Award (High Kick Through The Roof)
2011 : SBS Drama Awards / Excellence Award for Drama Special , Actress Deep Rooted Tree

@ Người dịch : Koo
@ Nguồn : Wiki

finpeo Tại 17-8-2012 11:21:42

Sao nhà bé này hoang vắng thế T__T
Up vài tấm ảnh mới đây cho khí thế nè

http://i.imgur.com/UXPln.jpg
http://i.imgur.com/JwfIK.jpg
http://i.imgur.com/fOjcR.jpg
http://i.imgur.com/xSUEC.jpg

finpeo Tại 17-8-2012 11:22:10

http://i.imgur.com/9oS6c.jpg
http://i.imgur.com/0jKWJ.jpg
http://i.imgur.com/ILTVG.jpg
cr: fb namoo
reup: finpeo

finpeo Tại 17-8-2012 11:27:04

http://i.imgur.com/bTctj.jpg

finpeo Tại 17-8-2012 11:32:01

Taxi 252 - Shin Se Kyung

Part 1
xfOgfcA322g

Part 2
4wYaUChFrLk

Part 3
XYtWTa2D_0M

Part 4
_EARTGy_r2g

finpeo Tại 17-8-2012 11:33:28

http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August%202012%20Interviews/20120813125207_502879e74caaa_1.jpg

cr: soompi

finpeo Tại 17-8-2012 11:36:00

August interview pictorials:

StarN & bnt news:


http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/20120809171728_5023721853989_1.jpg


   
   
http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120813134219_502885abbd4da_3.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120813134219_502885abbd4da_2.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120813134219_502885abbd4da_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120813125207_502879e74caaa_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120809173014_5023751684401_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120809172014_502372be7d12a_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120809171924_5023728c009a1_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120809171830_50237256713eb_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120809171628_502371dc33438_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120809171309_5023711506781_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120809171220_502370e4409a0_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_bd04006cf2f330c49290bfd20341dd9b.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_972e2f44030d58c91f89a1f0001a10c1.jpg

finpeo Tại 17-8-2012 11:41:07


The Daily Focus & Newsen:


http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/ae29fa8abe75461e9abee4848aa361e4_20120813010073.jpg
   
http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_ae29fa8abe75461e9abee4848aa361e4_20120813010080.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_ae29fa8abe75461e9abee4848aa361e4_20120813010074.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_ae29fa8abe75461e9abee4848aa361e4_20120813010065.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_ae29fa8abe75461e9abee4848aa361e4_20120813010064.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_201208131444281110_1.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_201208131332381110_1.jpg

finpeo Tại 17-8-2012 11:42:17


Movist & Sports Hankook:


http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/yoyo201208141759400.jpg
   
http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_yoyo201208141759402.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_34s.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_33s.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_32s.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_31s.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_30s.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_23s.jpg

finpeo Tại 17-8-2012 11:42:49


Herald & Sports World:


http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/20120815000022_0.jpg

   
http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120815000019_0.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120815000020_0.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120815000021_0.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120815001066_0.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120815001077_0.jpg http://i1169.photobucket.com/albums/r511/_TigerDragon/Press/August 2012 Interviews/th_20120815001681_0.jpg
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: Shin Se Kyung - 신세경