foreverlove Tại 10-9-2011 09:52:23

đường toàn đá sỏi


=====================================================================================================================

banana14121985 Tại 10-9-2011 10:06:21

foreverlove gửi lúc 10-9-2011 09:52 static/image/common/back.gif
đường toàn đá sỏi
còn nhìu chông gai                                                                                                                     

mabin Tại 11-9-2011 19:12:54

banana14121985 gửi lúc 10-9-2011 10:06 static/image/common/back.gif
còn nhìu chông gai                                                                              ...

ta vẫn đi tới


=================================================================================================================================
==============

Firstkiss_D Tại 11-9-2011 19:14:48

mabin gửi lúc 11-9-2011 19:12 static/image/common/back.gif
ta vẫn đi tới
Rồi sẽ có ngày
========================================================
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

mabin Tại 11-9-2011 19:17:25

Firstkiss_D gửi lúc 11-9-2011 19:14 static/image/common/back.gif
Rồi sẽ có ngày
========================================================
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...

đạp phải chông thôi


=================================================================================================================================

Firstkiss_D Tại 11-9-2011 19:19:27

mabin gửi lúc 11-9-2011 19:17 static/image/common/back.gif
đạp phải chông thôi
Máu chảy tim đau:lol
==========================================================
====================================================

mabin Tại 11-9-2011 19:23:45

Firstkiss_D gửi lúc 11-9-2011 19:19 static/image/common/back.gif
Máu chảy tim đau
==========================================================
=============== ...

lấy khăn ra chấm

============================================================================================================================

Firstkiss_D Tại 11-9-2011 19:24:51

mabin gửi lúc 11-9-2011 19:23 static/image/common/back.gif
lấy khăn ra chấm

============================================================================= ...

Nước mắt cứ rơi
=================================================
===============================================

banana14121985 Tại 11-9-2011 19:27:30

Firstkiss_D gửi lúc 11-9-2011 19:24 static/image/common/back.gif
Nước mắt cứ rơi
=================================================
=========================== ...

nguời thì mệt mỏi                                                                                                                                    

mabin Tại 11-9-2011 19:28:14

banana14121985 gửi lúc 11-9-2011 19:27 static/image/common/back.gif
nguời thì mệt mỏi                                                                              ...

toàn thân rã rượi

============================================================================================================================
trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Phiên bản đầy đủ: [Game] Làm thơ con cóc