Thanhvu7788 Tại 4-9-2011 12:53:49

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:52 static/image/common/back.gif
giông tố sẽ qua đi                                                                           ...

mặt trời lại lóe sáng........................................................................................................................

Thanhvu7788 Tại 4-9-2011 12:54:27

Thanhvu7788 gửi lúc 2011-9-4 12:53 static/image/common/back.gif
mặt trời lại lóe sáng........................................................................ ...

cuộc đời lại tỏa sáng,......................................................................................................................

Chittm Tại 4-9-2011 12:55:23

Thanhvu7788 gửi lúc 2011-9-4 12:54 static/image/common/back.gif
cuộc đời lại tỏa sáng,...................................................................... ...

giữa biển người mênh mông ;P

hoahong100 Tại 4-9-2011 12:56:37

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:36 static/image/common/back.gif
ngủ thì lại mơ                                                                                 ...

Mơ gặp anh Kang

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


banana14121985 Tại 4-9-2011 12:57:55

hoahong100 gửi lúc 2011-9-4 12:56 static/image/common/back.gif
Mơ gặp anh Kang

------------------------------------------------------------------------------- ...

gặp để làm chi
                                                                                                                                             

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:58:32

Chittm gửi lúc 2011-9-4 12:55 static/image/common/back.gif
giữa biển người mênh mông

ta lại gặp đc nhau                                                            
                           
                                                                                    

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:59:55

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:48 static/image/common/back.gif
mưa gió tơi bời
Cây đổ nhà rung.......
================================
================================
================================

Thanhvu7788 Tại 4-9-2011 13:03:26

Chittm gửi lúc 2011-9-4 12:55 static/image/common/back.gif
giữa biển người mênh mông

ta sẽ gặp người ấy........................................................................................................................

Thanhvu7788 Tại 4-9-2011 13:04:13

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:58 static/image/common/back.gif
ta lại gặp đc nhau                                                            
               ...

cùng sây đắp tương lai............................................................./////////////////////////////////

Chittm Tại 4-9-2011 13:04:30

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:58 static/image/common/back.gif
ta lại gặp đc nhau                                                            
               ...

Cho nhau câu thề hẹn :">
trang: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Phiên bản đầy đủ: [Game] Làm thơ con cóc