banana14121985 Tại 4-9-2011 12:40:28

Thanhvu7788 gửi lúc 2011-9-4 12:38 static/image/common/back.gif
để mình thêm tươi trẻ
lấy sức mà vui vẻ................................................ ...

nhưng đời k suôn sẻ
                                                                                                                                    

Thanhvu7788 Tại 4-9-2011 12:43:45

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:40 static/image/common/back.gif
nhưng đời k suôn sẻ
                                                                        ...

cuộc đời đâu là mơ
lúc nào cũng mơ mộng...........................................
.....................................

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:44:16

Thanhvu7788 gửi lúc 2011-9-4 12:43 static/image/common/back.gif
cuộc đời đâu là mơ
lúc nào cũng mơ mộng...........................................
... ...

rồi lại hóa như không


                                                                  

Thanhvu7788 Tại 4-9-2011 12:46:07

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:44 static/image/common/back.gif
rồi lại hóa như không
tan hết vào cõi mộng...........................................................................................................

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:47:04

Thanhvu7788 gửi lúc 2011-9-4 12:46 static/image/common/back.gif
tan hết vào cõi mộng.......................................................................... ...

thực tế lại vô vọng                                                                                                                  

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:48:19

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:39 static/image/common/back.gif
giật mình tỉnh lại
                                                                            ...

Sấm giăng đầy trời
================================
================================
================================

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:48:53

Firstkiss_D gửi lúc 2011-9-4 12:48 static/image/common/back.gif
Sấm giăng đầy trời
================================
================================


mưa gió tơi bời


                                                                                                            

Thanhvu7788 Tại 4-9-2011 12:51:15

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:47 static/image/common/back.gif
thực tế lại vô vọng                                                                           ...

chúng ta vẫn hi vọng......................................................................................................................

Thanhvu7788 Tại 4-9-2011 12:51:51

Thanhvu7788 gửi lúc 2011-9-4 12:51 static/image/common/back.gif
chúng ta vẫn hi vọng........................................................................... ...

một tương lại sáng ngời..........................................................................................................

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:52:49

Thanhvu7788 gửi lúc 2011-9-4 12:51 static/image/common/back.gif
một tương lại sáng ngời..................................................................... ...

giông tố sẽ qua đi                                                                                                                     
trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Phiên bản đầy đủ: [Game] Làm thơ con cóc