banana14121985 Tại 4-9-2011 12:16:01

Firstkiss_D gửi lúc 2011-9-4 12:13 static/image/common/back.gif
Buổi chiều êm ả trôi
=================================
================================


nhà nhà cơm thổi chín                                                                                                                           

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:17:23

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:16 static/image/common/back.gif
nhà nhà cơm thổi chín                                                                         ...

Tiếng cười lại râm ran
================================
================================
================================

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:20:00

Firstkiss_D gửi lúc 2011-9-4 12:17 static/image/common/back.gif
Tiếng cười lại râm ran
================================
================================


cùng nhau ăn vui vẻ                                                                                                                           

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:22:09

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:20 static/image/common/back.gif
cùng nhau ăn vui vẻ                                                                           ...

Thế là lại khỏe re
===============================================
================================
================================
================================

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:23:23

Firstkiss_D gửi lúc 2011-9-4 12:22 static/image/common/back.gif
Thế là lại khỏe re
===============================================
=========================== ...

không có gì mới mẻ

                                                                                                               
Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:26:08

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:23 static/image/common/back.gif
không có gì mới mẻ
He he he he he
================================
Thơ haiku cho dễ đi

Một ngày nắng đẹp.......

Thanhvu7788 Tại 4-9-2011 12:26:30

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:23 static/image/common/back.gif
không có gì mới mẻ
cuộc đời còn son trẻ...........................................................................................

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:27:08

Firstkiss_D gửi lúc 2011-9-4 12:26 static/image/common/back.gif
He he he he he
================================
Thơ haiku cho dễ đi


trong lòng lại vui
                                                                                                                                                      

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:27:42

Thanhvu7788 gửi lúc 2011-9-4 12:26 static/image/common/back.gif
cuộc đời còn son trẻ......................................................................... ...

thì tha hồ vui vẻ
                                                                                                                  

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:32:24

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:27 static/image/common/back.gif
trong lòng lại vui
                                                                              ...

Yêu đời hơn nữa
================================
================================
================================
trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phiên bản đầy đủ: [Game] Làm thơ con cóc