thuham Tại 11-5-2013 19:42:15

lynga304 gửi lúc 11-5-2013 17:49 static/image/common/back.gif
Thơ viết nhăng viết cuội         
Mới là thơ con cóc                                     ...

Thì tui đã nói rùi
Ở post #146
Ở đây nối thơ vui
Thì đọc xong đừng cáu
                                                                                                                  

warm_ice Tại 11-5-2013 22:33:34

thuham gửi lúc 11-5-2013 19:42 static/image/common/back.gif
Thì tui đã nói rùi
Ở post #146
Ở đây nối thơ vui


Đã nói rõ trước sau
Nên cứ làm thơ tiếp
cũng chỉ vì mục đích
Tăng xèng đổi Sit nây (signature :D)
=====================================================================================================================================

thuham Tại 11-5-2013 22:36:57

warm_ice gửi lúc 11-5-2013 22:33 static/image/common/back.gif
Đã nói rõ trước sau
Nên cứ làm thơ tiếp
cũng chỉ vì mục đích


Thì mình cũng thế đây
Số xèng mình ít quá
Đành cày game với cả
Làm thơ con cóc vậy
                                                                                                                              
                                                                                                                                          

warm_ice Tại 11-5-2013 22:41:44

thuham gửi lúc 11-5-2013 22:36 static/image/common/back.gif
Thì mình cũng thế đây
Số xèng mình ít quá
Đành cày game với cả


Bạn cho mình hỏi đây
chơi game gì mà bạn
khiến xèng mình được tăng
mà mình không biết thế
===================================================================================================================================

thuham Tại 11-5-2013 22:59:35

warm_ice gửi lúc 11-5-2013 22:41 static/image/common/back.gif
Bạn cho mình hỏi đây
chơi game gì mà bạn
khiến xèng mình được tăng


Gọi là game để cày
Thực ra là trò chơi
Như làm thơ con cóc
Hoặc hỏi xoáy đáp xoay
Được spam thoải mái
Lại được cộng 1 xèng
Chứ còn vào cá độ
Thắng thì cũng đc to
Nhưng lỡ thua thì dại

warm_ice Tại 12-5-2013 08:46:51

thuham gửi lúc 11-5-2013 22:59 static/image/common/back.gif
Gọi là game để cày
Thực ra là trò chơi
Như làm thơ con cóc


==========================================================================
Sau khi nghe bạn nói
Thôi thì mình ngồi commt
Vừa được tăng Xèng thưởng
Đỡ mất tiền hên xui
=============================================================================

thuham Tại 12-5-2013 10:39:50

warm_ice gửi lúc 12-5-2013 08:46 static/image/common/back.gif
==========================================================================
Sau khi nghe bạn nói
...

Mà lại còn được vui
Rồi giao lưu kết bạn
Rồi spam lảm nhảm
Như thế là đc rùi
Chỉ còn tiếc 1 tí
Box cóc này ít thơ
Các mem ít vào quá
Chỉ có bạn với tui

lynga304 Tại 12-5-2013 12:05:53

Chỉ có bạn với tui                                                               
Cóc tới rồi cóc lui                                                               
Mà cũng vui quá xá                                    
Khi nào có chuyện lạ
Là ta kể nhau nghe ... hehe...                                       

iucafe Tại 12-5-2013 13:54:39

Ta khiến nhau mải mê
cùng làm thơ con cóc
có thêm bạn vàtôi
cũng đông vui hơn nhé                                                                                                            

thuham Tại 12-5-2013 13:58:03

Những vần thơ vui vẻ
Ta sảng khoái mỗi ngày
Cứ comment liền tay
Lại thêm kites tăng điểm
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  
trang: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Phiên bản đầy đủ: [Game] Làm thơ con cóc