Dramaa Tại 6-7-2012 23:16:09

mymy1053JK gửi lúc 6-7-2012 21:50 static/image/common/back.gif
có gì ghê
bên bờ đê
có anh hề


cái này vui
thơ con cóc
làm sao đây
ta dốt văn
thích chơi game
gì cũng mần
miễng có poin
ta tham gia
thấy ghê quá
ai có đọc
đừng có cười

mymy1053JK Tại 6-7-2012 23:24:49

Dramaa gửi lúc 6-7-2012 23:16 static/image/common/back.gif
cái này vui
thơ con cóc
làm sao đây


ta cứ cười
thơ con cóc
là để cười
như đười ươi
thui ko cười
kiếm point đơi

Dramaa Tại 6-7-2012 23:29:20

mymy1053JK gửi lúc 6-7-2012 22:24 static/image/common/back.gif
ta cứ cười
thơ con cóc
là để cười


bạn cứ cười
thấy bạn cười
mình cũng cười
cùng nhau cười
một nụ cười
đâu dễ kiếm
vui vui vui

thiensumattroi Tại 18-10-2012 00:14:31

Dramaa gửi lúc 6-7-2012 23:29 static/image/common/back.gif
bạn cứ cười
thấy bạn cười
mình cũng cười


bạn cười tôi cười cười nhiều thế
Có khi nào ta chẳng thể khóc chăng
Ai hiểu được đời còn gì phía trước
Hết van cờ ta lại hát tiêu dao........

htam_pham Tại 14-12-2012 20:43:09

thiensumattroi gửi lúc 18-10-2012 00:14 static/image/common/back.gif
bạn cười tôi cười cười nhiều thế
Có khi nào ta chẳng thể khóc chăng
Ai hiểu đư ...

Hát tiêu dao
Là hát sao?
Như thế nào?
Có mệt não?
Thơ tầm phào
Quần với áo
Vần âm "ao"

hanami1306 Tại 25-3-2013 14:58:46

htam_pham gửi lúc 14-12-2012 20:43 static/image/common/back.gif
Hát tiêu dao
Là hát sao?
Như thế nào?


Ngồi buồn buồn
Hát vu vơ
Hỏi vì sao
Sao tôi buồn   
Buồn vì ai            
Ai vì ai                        

ngannghiaxiu Tại 29-3-2013 21:23:37

hanami1306 gửi lúc 25-3-2013 14:58 static/image/common/back.gif
Ngồi buồn buồn
Hát vu vơ
Hỏi vì sao


-----------Buồn vì ai?---------
-----------Lo vì ai?-------------
-----------Sợ vì ai?-------------
-----------Đau vì ai?---------
----------Một chữ ái!-------
(100 kí tự chưa nè)

kieuhoa8889 Tại 29-3-2013 23:23:43

ngannghiaxiu gửi lúc 29-3-2013 21:23 static/image/common/back.gif
-----------Buồn vì ai?---------
-----------Lo vì ai?-------------
-----------Sợ vì ai?------- ...

Buồn vi 1 chữ T !
lo vì tiền !
sợ vì tình !
đau vì tim !
nhận lại một vết thương !

ngannghiaxiu Tại 30-3-2013 09:52:09

kieuhoa8889 gửi lúc 29-3-2013 23:23 static/image/common/back.gif
Buồn vi 1 chữ T !
lo vì tiền !
sợ vì tình !


================Ai thương tình!
===============Ai đau thương!
=============   Một chữ tình!
(100 kí tự nè)

hanami1306 Tại 31-3-2013 11:52:22

ngannghiaxiu gửi lúc 30-3-2013 09:52 static/image/common/back.gif
================Ai thương tình!
===============Ai đau thương!
=============   Một chữ tìn ...

Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình nghĩa đôi ta như thế sao
Sao em nở đành quên
Đành nói lời chia tay
trang: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Phiên bản đầy đủ: [Game] Làm thơ con cóc