joonsoo Tại 4-9-2011 10:28:56

[Poll] Mọi người trong KST ở đâu nhỉ?


nh0x_joo Tại 4-9-2011 10:39:57

Miền nam :)

saurom Tại 4-9-2011 10:41:13

Miền Nam vote không à? =))
Nhưng thật ra miền Bắc là đông nhất đấy! =))

Goal Tại 4-9-2011 11:18:31

Mình ở miền nam                                                

santhelena Tại 4-9-2011 11:18:41

Miền Bắc
KST chủ yếu mem miền Bắc mà
cơ mà, đây là nhà mới nên chưa đông :D

meodim Tại 4-9-2011 11:20:24

Uầy ! thấy nhiều mem ở miền Nam nhỉ.
Mình ở miền bắc

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 11:20:49

Mình ở miền Bắc nè^

Karamin Tại 4-9-2011 11:25:33

HN Miền Bắcạ :D

nagasaki Tại 4-9-2011 11:51:11

miền bắc miền bắc :D

starry_sky127 Tại 4-9-2011 12:15:39

Hà Nội thân yêu

động cá nhà mình Nam nửa Bắc nửa

em đang ở bên trời tây nữa :)
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Poll] Mọi người trong KST ở đâu nhỉ?