sis_wanabe Tại 22-12-2011 21:39:30

http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gifGAME 1: NHẠC ĐIỆU GIÁNG SINH http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gif

Tên bài hát là gì???


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xNi8yL2UvInagaMEMmUwNjNiZmMxMTVkMzdhY2RkODQyMWJmMTA1ODFhOTEdUngWeBXAzfFhfWeBWFzIDAyfHh8fDM

Trả lời bằng hình thức comment

PS: Cả nhà lưu ý, muốn nghe nhạc thì click vào cái đầu lâu nhé, ko phải chờ load gì đâu!!!!!

Selly Tại 22-12-2011 21:41:53

Thông báo thông báo, chị em nào chưa có STT bốc thăm quà mau mau post bài để sel cộp số thứ tự bốc thăm quà nhé{:291:}

http://www.wallcoo.net/holiday/2007_valentine_gifts/images/%5Bwallcoo.com%5D_valentine_gift_85660.jpg

p/s: ai ko chuẩn bị quà cũng hãy đăng ký để nhận quà nhé, còn nếu ngại thì đăng ký với sel cái phiếu sai vặt đi {:536:}

sis_wanabe Tại 22-12-2011 21:43:23

http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gifGAME 1: NHẠC ĐIỆU GIÁNG SINH http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gif

Tên bài hát là gì???


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xNi9mLzgvInagaMEZjgxZDEwOWEwZDA1ZWM5NDJiMDEyMTU0MzhiMmY0MGQdUngWeBXAzfFhfWeBWFzIDAzfHh8fDM

Trả lời bằng hình thức comment

PS: Cả nhà lưu ý, muốn nghe nhạc thì click vào cái đầu lâu nhé, ko phải chờ load gì đâu!!!!!

sis_wanabe Tại 22-12-2011 21:46:14

http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gifGAME 1: NHẠC ĐIỆU GIÁNG SINH http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gif

Tên bài hát là gì???


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xNi84LzUvInagaMEODU5MmUyYWYyNDQ0NzExMzmUsICyYzVlODQyM2Q1N2QxZTYdUngWeBXAzfFhcUIbaBYXMgMDR8WHx8Mw

Trả lời bằng hình thức comment

PS: Cả nhà lưu ý, muốn nghe nhạc thì click vào cái đầu lâu nhé, ko phải chờ load gì đâu!!!!!

sis_wanabe Tại 22-12-2011 21:49:24

PART 2 SẼ LÀ NHỮNG BÀI HÁT CÓ LỜI NHÉ. ĐỘ KHÓ CŨNG SẼ TĂNG THEO!!!

http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gifGAME 1: NHẠC ĐIỆU GIÁNG SINH http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gif

Tên bài hát là gì???


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xNi9hL2MvInagaMEYWM2NTZiNTVlMWJkMTU3ZjRiZGVmODgzMzEwZDmUsIC4YWMdUngWeBXAzfEV2ZW50IENomUsICmlzdG1hmUsICyB3aXRoIEh5dW4gQmldUngJ3MgSG91mUsIC2UgMXx4fHwz

Trả lời bằng hình thức comment

PS: Cả nhà lưu ý, muốn nghe nhạc thì click vào cái đầu lâu nhé, ko phải chờ load gì đâu!!!!!

sis_wanabe Tại 22-12-2011 21:53:40

http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gifGAME 1: NHẠC ĐIỆU GIÁNG SINH http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gif

Tên bài hát là gì???


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xNi9iLzUvInagaMEYjVhZTgzMjRjOTM5ZjkzMzZjMmQ2YjdjNmY0NDMyZWIdUngWeBXAzfEV2ZW50IENomUsICmlzdG1hmUsICyB3aXRoIEh5dW4gQmldUngJ3MgSG91mUsIC2UgMnx4fHwz

Trả lời bằng hình thức comment

PS: Cả nhà lưu ý, muốn nghe nhạc thì click vào cái đầu lâu nhé, ko phải chờ load gì đâu!!!!!

sis_wanabe Tại 22-12-2011 21:56:26

http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gifGAME 1: NHẠC ĐIỆU GIÁNG SINH http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gif

Tên bài hát là gì???


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xNi84L2IvInagaMEOGJkYjU3MTk5YzllZTI2NTkwODdhZDmUsIC2ZGUyZTmUsIC2NWIdUngWeBXAzfEV2ZW50IENomUsICmlzdG1hmUsICyB3aXRoIEh5dW4gQmldUngJ3MgSG91mUsIC2UgMDN8eHx8Mw

Trả lời bằng hình thức comment

PS: Cả nhà lưu ý, muốn nghe nhạc thì click vào cái đầu lâu nhé, ko phải chờ load gì đâu!!!!!

sis_wanabe Tại 22-12-2011 21:59:44

http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gifGAME 1: NHẠC ĐIỆU GIÁNG SINH http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gif

Tên bài hát là gì???


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xNi9kLzAvInagaMEZDBiZDgxYzhiN2E0NmI3OGQxNjMxZGU2YWFmNmEzZjAdUngWeBXAzfEV2ZW50IENomUsICmlzdG1hmUsICyB3aXRoIEh5dW4gQmldUngJ3MgSG91mUsIC2UgNHx4fHwz

Trả lời bằng hình thức comment

PS: Cả nhà lưu ý, muốn nghe nhạc thì click vào cái đầu lâu nhé, ko phải chờ load gì đâu!!!!!

sis_wanabe Tại 22-12-2011 22:03:54

http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gifGAME 1: NHẠC ĐIỆU GIÁNG SINH http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/14/89/91299%7C1489070973458a5e2aba19b.gif

Tên bài hát là gì???


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xNi80LzAvInagaMENDAxZjViNjMwNWM1NjZiMDMzYmZmYTY0YTgwNDI3MTQdUngWeBXAzfEV2ZW50IENomUsICmlzdG1hmUsICyB3aXRoIEh5dW4gQmldUngJ3MgSG91mUsIC2UgNXx4fHwz

Trả lời bằng hình thức comment

PS: Cả nhà lưu ý, muốn nghe nhạc thì click vào cái đầu lâu nhé, ko phải chờ load gì đâu!!!!!

Bài cuối này khó nhất, treo biển giá gấp 3 >> 30$

sis_wanabe Tại 22-12-2011 22:14:02

Thế là chúng ta đã kết thúc game thứ nhất vô cùng căng thẳng.
Ko để mất thêm thời gian của cả nhà, chúng ta sẽ bước thẳng vào game 2 luôn nhé ^^

http://photo5.56.com/albums/userpics/datae/26/68/91299%7C266893660458a5da4189a4.gifGAME 2: TRUY TÌM KHO BÁUhttp://photo5.56.com/albums/userpics/datae/26/68/91299%7C266893660458a5da4189a4.gif

BTC sẽ post lời dẫn đầu tiên ngay tại đây, nhiệm vụ của người chơi là đi theo hướng dẫn, tìm đến Wall của các thành viên còn lại trong nhà, và cuối cùng sẽ đến đích để tìm thấy kho báu.
Người chơi lưu ý trong quá trình vào Space mà phát hiện lời dẫn ko hiện ra hết thì vui lòng copy link ảnh rồi paste ra để xem cho đầy đủ nội dung trong mũi tên chỉ đường nhá.

Trong trường hợp có mũi tên nào người chơi ko giải được, BTC sẽ cho đáp án, tuy nhiên số tiền của kho báu cũng theo đó mà giảm dần, cứ 5 phút giảm xuống 1 lần.

Người chơi sau khi đi hết con đường tìm được kho báu, yêu cầu quay lại đây, reply trực típ post này và kể ra toàn bộ các chặng đường đã ghé vào space của thành viên nào trong nhà theo đúng thứ tự BTC đưa ra, hoàn thành xong bước này, bạn là người chiến thắng!!!

KHo báu đang chờ bạn, hãy dũng cảm tiến về phía trước. Mời tất cả theo dõi nội dung cho gợi ý đầu tiên!!

http://img202.imageshack.us/img202/6040/31408793.png

*Lưu ý: đọc kỹ thể lệ và làm theo hướng dẫn!!!

trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Phiên bản đầy đủ: [EVENT 2014] Christmas With Hyun Bin's House ~.~ Giáng sinh ấm áp_Quà cáp trao tay <3333333