daisies Tại 14-12-2011 09:35:58

[2011.12.13] Love Rain Press Conference @Children's Hall, Daegu

Ngày 13.12.2011, Love Rain công khai phim trường cảnh hội diễn văn nghệ trong drama cho hơn 200 eels Nhật (tự túc chi phí từNhật sang Hàn ) và 100 đơn vị truyền thông.

cre : jangkeunsukvn.com + as tagged
uploader

F5_GIJbhtH8&feature=share

daisies Tại 14-12-2011 09:37:45

Fancam

cre : uploader

7gjMHSMaQcI&feature=share

............................

daisies Tại 14-12-2011 09:42:06

http://ng7.upanh.com/b4.s22.d3/4e4eecc2e87ccf2c67dfb6c031f6e616_38902517.30.jpg

http://ng8.upanh.com/b4.s13.d3/54c7c0b06717324b9ce106d1b945621c_38902518.35.jpg

daisies Tại 14-12-2011 09:45:04

http://ng9.upanh.com/b6.s22.d3/bead6a009aacb196818ebfd128c51929_38902519.40.jpg

http://ng5.upanh.com/b3.s21.d2/8f80c7dd48d2896d666f670c6bb5bacc_38902525.45.jpg

daisies Tại 14-12-2011 09:46:35

http://ng7.upanh.com/b3.s3.d2/fcf84774722573e295a5d8c9dbbdacf5_38902527.50.jpg

http://ng9.upanh.com/b3.s25.d2/456bc500c4760773c51652ba220bc969_38902529.60.jpg

daisies Tại 14-12-2011 09:50:21

http://ng1.upanh.com/b2.s22.d3/1c8a70db57a9393c37f1492a12815ac2_38902531.65.jpg

http://ng3.upanh.com/b5.s13.d4/d8fd989b902107d7654559171a63c632_38902533.70.jpg

daisies Tại 14-12-2011 09:51:34

http://ng5.upanh.com/b3.s3.d3/35d545fde533049789d826115e2521de_38902535.75.jpg

http://ng6.upanh.com/b3.s22.d3/bcd1668cb95014a62db8ed9eab4cdd5c_38902536.76.jpg

daisies Tại 14-12-2011 09:55:16

http://ng0.upanh.com/b3.s3.d2/3effc419bb7b2d6250fa282e6bb992b8_38902540.80.jpg

http://ng8.upanh.com/b1.s21.d1/dff507cc843030ad1d2e63b2c761dbc6_38902548.81.jpg

daisies Tại 14-12-2011 09:58:16

http://ng0.upanh.com/b2.s25.d1/bb51de185dba63edd2b7b84f9617eed2_38902550.82.jpg

http://ng2.upanh.com/b2.s22.d3/f184ffb400f84a72bfde4c0a6e768ff4_38902552.83.jpg

daisies Tại 14-12-2011 09:59:58

http://ng4.upanh.com/b2.s22.d3/910b55f589e83a20fc0e6a1707010c2d_38902554.84.jpg

http://ng5.upanh.com/b6.s13.d5/339db2da61ca477004bde0f36f922e41_38902555.85.jpg

http://ng6.upanh.com/b2.s22.d3/114509886ee8fd4b6c0c130470638ad9_38902556.86.jpg

trang: [1] 2 3 4 5 6
Phiên bản đầy đủ: [2011.12.13] Love Rain Press Conference @Children's Hall, Daegu