mntnh Tại 17-7-2014 14:41:46

Mình và mấy đứa bạn sặc cười vì topic này 8-}
Nào là Diêm Mu Hào, Diêm Ki Dớ, nào là Diêm Phong Thơm, Diêm Côn Bự :))
Khéo tụi nó lấy tên này làm tên cún cơm FB mất =))
trang: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23]
Phiên bản đầy đủ: [Other] Nếu xuống địa ngục bạn tên gì? =))