the_calm_dawn Tại 13-2-2012 16:49:46

[Game] Đoán tên bài hát tiếng Anh

Luật chơi: Một người sẽ đưa ra đoạn lyrics gồm 1-2 câu, mọi người sẽ đoán tên bài hát, người đưa ra đáp án chính xác đầu tiên sẽ có quyền đưa ra đoạn lyrics tiếp theo, sau 5 câu trả lời mà không ai đoán đúng thì người đó đưa ra đáp án và đoạn lyrics mới.

Mình đầu tiên nha: Where we sing until dawn of our fears and our fates

Mọi người cùng chơi nào ^^

iamshawol Tại 13-2-2012 22:42:50

No Frontiers - The Corrs
=========================================================================================================================================================================================================================
And nothing's gona stop me but divine intervention

the_calm_dawn Tại 14-2-2012 10:12:13

iamshawol gửi lúc 13-2-2012 22:42 static/image/common/back.gif
No Frontiers - The Corrs
=========================================================================== ...

I'm Yours_Jason Mraz
=================================================================
We were, we were still together
Time has passed and things have changed so

iamshawol Tại 14-2-2012 21:59:02

the_calm_dawn gửi lúc 14-2-2012 10:12 static/image/common/back.gif
I'm Yours_Jason Mraz
=================================================================
We were, we ...

Addicted
=========================================================================================================================================================
I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do and I've hurt myself

the_calm_dawn Tại 14-2-2012 22:05:12

iamshawol gửi lúc 14-2-2012 21:59 static/image/common/back.gif
Addicted
========================================================================================= ...

Hurt_Christina Aguilera
==================================================================================================================================
But it wasn't me who left the pieces lying on the floor

cacom_eunhuyk Tại 15-2-2012 13:20:32

all of me - varsity
=============================================================================================================================================
So get out, get out, get out of my head

the_calm_dawn Tại 15-2-2012 15:00:06

cacom_eunhuyk gửi lúc 15-2-2012 13:20 static/image/common/back.gif
all of me - varsity
================================================================================ ...

One thing_One Direction
==================================================================================================================================
I gave you space. You gave me flowers

h0rtensia Tại 17-2-2012 19:36:27

the_calm_dawn gửi lúc 15-2-2012 15:00 static/image/common/back.gif
One thing_One Direction
========================================================================== ...

Never Change - Anna Coddington

=================================================

The more things seem to change, the more they stay the same

the_calm_dawn Tại 17-2-2012 20:18:04

h0rtensia gửi lúc 17-2-2012 19:36 static/image/common/back.gif
Never Change - Anna Coddington

=================================================


Put your records on_Corinne Bailey Rae
==================================================================================================================================
No wedding Saturday within the month of June

h0rtensia Tại 17-2-2012 20:28:15

I just call to say i love you ( Stevie Wonder )

=============================================================

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Game] Đoán tên bài hát tiếng Anh