violetrose Tại 28-10-2011 13:22:55

sis_wanabe gửi lúc 28-10-2011 00:30 static/image/common/back.gif
Kết quả bình chọn banner tháng 10

Sau khi tổng kết xong BTC xin được công bố, hình ản ...


Ôi, em ơi, trên cả tuyệt vời, chị cũng đang mong có cái banner nào ít nước mắt chút, may có cái này...

Có điều chị vẫn chưa có thời gian xem phim này {:406:}

Hoa có vàng nơi ấy...
Yêu những ngày đắm say
Ước gì quay trở lại
Nơi chốn yên bình này...

Bồ công anh bé nhỏ
In dấu khắp muôn nơi
Nhớ em nhiều em ơi
Hẹn ngày gặp lại nhé!

trang: 1 2 3 4 [5]
Phiên bản đầy đủ: [Contest] Những thước phim ấn tượng~.~Banner tháng 10~.~ Hoa có vàng nơi ấy....