daisies Tại 24-10-2011 12:43:20

[Collections][2020] SPOON Radio Jang Keun Suk (2011 ALOstyle Eyewear - Korean Air)

cre : uploader

Xg_TTO9_wYk

.

daisies Tại 3-12-2011 12:36:52

[2011.12.01] [CF] ALOstyle Eyewear _ Korea

cre : jangkeunsukvn.com

http://ng2.upanh.com/b3.s10.d2/d5771daa11110dadcae17749c2756533_38531432.39227731981264469718111849572816.jpg

_KeunSuk_ Tại 19-10-2020 14:21:32

Page này khá ít nên gộp, post bài Spoon vô đây nhé. {:183:}

Từ ngày 01/10 Jang Keun Suk bắt đầu chơi Spoon.
“Hello, I am Jang Keun Suk. That is right, it’s me, stop asking.”

Link: https://www.spooncast.net/kr/profile/6432085/board

1K9NJ3pTpCU

https://www.youtube.com/watch?v=1K9NJ3pTpCU

_KeunSuk_ Tại 19-10-2020 14:24:01

7ODc2vqB6KQ

https://www.youtube.com/watch?v=7ODc2vqB6KQ

2oHTc6ySmLk

https://www.youtube.com/watch?v=2oHTc6ySmLk

_KeunSuk_ Tại 19-10-2020 14:27:49

Hình từ Spoon :))

https://i.pinimg.com/564x/93/d6/63/93d6633bfe07c57d97288ccec9ea1ae4.jpg

_KeunSuk_ Tại 19-10-2020 14:40:09

https://i.pinimg.com/564x/be/22/a8/be22a86102c07520c9972ba4877d5814.jpg

cr: Suk Spoon

_KeunSuk_ Tại 19-10-2020 14:41:26

Hình Suk đi cắm trại

https://i.pinimg.com/564x/ed/cc/c7/edccc73b94ab4c68677f0c0fa3a3ccfc.jpg

_KeunSuk_ Tại 19-10-2020 14:42:28

https://i.pinimg.com/564x/2d/11/d4/2d11d48d84f84d4182d03251ddbda407.jpg

cr: Suk Spoon

_KeunSuk_ Tại 19-10-2020 14:43:50

Giọng trầm ấm

V5AfL4KS-GE

https://www.youtube.com/watch?v=V5AfL4KS-GE

_KeunSuk_ Tại 19-10-2020 14:45:06

ddq1HwV0hCA

https://www.youtube.com/watch?v=ddq1HwV0hCA
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Collections][2020] SPOON Radio Jang Keun Suk (2011 ALOstyle Eyewear - Korean Air)