DinhDinh Tại 29-10-2011 00:13:39

nail65 gửi lúc 28-10-2011 18:10 static/image/common/back.gif
You are beautifyl my Hyun Bin!
Cái điều này thì nhà mình không thể chối cãi nhé ...

E đú đởn mới, mấy c ơi!!! {:313:}

W: Wait (ce chúng ta vì iêu Bin mà đang làm điều này đây {:288:})

Next: L

Aloha!! Tại 29-10-2011 13:04:58

DinhDinh gửi lúc 29-10-2011 00:13 static/image/common/back.gif
E đú đởn mới, mấy c ơi!!!

W: Wait (ce chúng ta vì iêu Bin mà đang làm điều ...

Love

Love, Bin, Aloha. có cần phải giải thích nữa không cả nhà {:308:}{:308:}{:308:}

X next

sis_wanabe Tại 1-11-2011 12:09:38

{:464:} Thông báo kết thúc game

Hôm nay chính thức bước sang tháng 11, như em đã thông báo tại page 5, game sẽ chính thức kết thúc tại đây nhé. Rất cám ơn mọi người đã tích cực tham gia và vui chơi "lành mạnh".
Hẹn gặp lại cả nhà trong những dự an game vui sắp tới.

PS: Thread sẽ chính thức được close sau post này để tránh tình trạng spam.

Thân

sis_wanabe
trang: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]
Phiên bản đầy đủ: [Game] Học tiếng Anh cùng Hyun Bin's House ~.~ Thông báo kết thúc game page 15~.