StefanieVu Tại 2-9-2011 13:59:53

Jang Nara - 장나라

http://i.minus.com/i5soj22NdjYNc.jpg

Ngày sinh : 18.3.1981
Chiều cao : 1m60
Cân nặng : 45kg
Học vấn : Chungang University
Nhóm máu : A
Ca sĩ, diễn viên

CÁC PHIM ĐÃ THAM GIA

Phim truyền hình :
Wedding (KBS, 2005)
My Bratty Princess (CCTV, 2005)
Dou Kou Nian Hua
Love Is All Around (MBC, 2004)
Hello Balbari (KBS, 2003)
My Love Patzzi (MBC, 2002)
Successful Story of a Bright Girl (SBS, 2002)
New Nonstop 2 (MBC, 2001) sitcom


Phim điện ảnh :
Oh! Happy Day (2003)


Website :
www.narajjang.com
http://narazzang.kor.ne.kr
www.nara0328.wo.to
http://club.bugs.co.kr/narawithlove
www.naravod.com
http://narajoa.wo.to
http://naraola.wo.to
http://narapia.we.ro
http://new21nara.wo.to
http://saintnara.wo.to
http://feelnara.wo.to
http:// fanclub.narajjang.com
http://cafe.naver.com/nara.cafe
http://www.forevernarazzang.wo.to

yily.orchid Tại 16-9-2011 07:44:18

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/01.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/002.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/003.jpg

af

yily.orchid Tại 16-9-2011 07:45:01

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/004.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/04.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/005.jpg
af

yily.orchid Tại 16-9-2011 07:45:36

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/006.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/007.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/008.jpg
af

yily.orchid Tại 16-9-2011 07:46:08

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnara3.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnara4.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnara5.jpg
af

yily.orchid Tại 16-9-2011 07:46:54

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnara.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC00534.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC00583.jpg
af

yily.orchid Tại 16-9-2011 07:47:22

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC00669.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC00778.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC00820.jpg

af

yily.orchid Tại 16-9-2011 07:47:54

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC02872.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC02873.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC02878.jpg

af

yily.orchid Tại 16-9-2011 07:48:22

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC03982.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC03983.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC03987.jpg

af

yily.orchid Tại 16-9-2011 07:48:51

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC04026.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC09610.jpg

http://i884.photobucket.com/albums/ac44/orchidnb/jangnaraDSC09632.jpg

af
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: Jang Nara - 장나라