sid Tại 24-9-2011 19:33:04

Na Moon Hee - 나문희

Na Moon Hee - 나문희


http://i.minus.com/ibwzFNn8qRZtua.jpg


Ngày sinh : 30.11.1941


CÁC PHIM ĐÃ THAM GIA

Phim truyền hình :
Famous Princesses (KBS2, 2006)
My Rosy Life (KBS, 2005)
My Name is Kim Sam-Soon (MBC, 2005)
Precious Family (KBS, 2004)
Man of Autumn (MBC, 2001)
Tender Hearts (MBC, 2001)
Mothers and Sisters (MBC, 2001)
Did We Really Love (MBC, 1999)
Power of Love (MBC, 1997)

Phim điện ảnh :
Girl Scout (2007)
You Are My Sunshine (2005)
Crying Fist (2004)
Lovely Rivals (2004)
S Diary (2004)
Please Teach Me English (2003)
My Beautiful Girl, Mari (2001)
Just Do It! (2000)
The Quiet Family (1998)

doanmaid Tại 17-12-2016 12:03:44

Bà Na Moon Hee trong phim Những nàng công chúa nổi tiếng
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/06/25/prin250634.jpg
http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w660/Uploaded/rotntt/2014_03_17/9_Nhung_nang_cong_chua_noi_tieng.jpg

cre: dantri, baomoi

doanmaid Tại 17-12-2016 12:10:02

Bà Na Moon Hee trong phim Gia đình là số 1 phần 1
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/12/29/giadinh4.jpg
http://static.laodong.com.vn/uploaded/nguyenthinhatle/2015_06_17/ld2_ckzl.jpg

cre: baomoi

doanmaid Tại 17-12-2016 12:13:35

Bà Na Moon Hee trong phim Padam Padam
http://kenh14cdn.com/Uploaded/Share/2011/11/23/111123CineBum13.jpg
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2011/11/5/null-f5eaf1.jpg

cre: vietgiaitri

doanmaid Tại 17-12-2016 12:15:46

Bà Na Moon Hee trong phim Tình bạn tuổi xế chiều
http://kenh14cdn.com/2016/000004-1463978778035.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxKL4kuvdwnGODNPUcFDtWHgf6Ile7aeX-632onX2-0h5uowLUOQ

cre: kitesforum

doanmaid Tại 17-12-2016 12:18:30

Bà Na Moon Hee trong phim Miss Granny
http://img-eva.24hstatic.com/upload/1-2014/images/2014-03-19/1395213911-anh3.jpg
http://img-eva.24hstatic.com/upload/1-2014/images/2014-03-19/1395213911-anh6.jpg

cre: baomoi

doanmaid Tại 17-12-2016 12:19:57

Bà Na Moon Hee trong phim My Love, My Family

http://img1.ak.crunchyroll.com/i/spire2/235d325f3124b340696196fecdc2ddbd1293977425_full.jpg
http://img1.ak.crunchyroll.com/i/spire3/9a168514255d3cdb3fcf6fdf2e0f60d11293977351_full.jpg

cre: crunchyroll

doanmaid Tại 17-12-2016 12:23:30

Bà Na Moon Hee trong phim The Wang family

http://www.koreandrama.org/wp-content/uploads/2013/08/Kings-Family2.jpg

cre: hancinema

doanmaid Tại 12-4-2018 09:28:44

Diễn viên gạo cội Na Moon Hee và Kim Hae Sook đóng chung 2 phim: Những nàng công chúa nổi tiếng, Gia tộc họ Wang
https://upanhtocdo.com/images/2018/04/12/a1.png
https://upanhtocdo.com/images/2018/04/12/a.png
cre: yt

doanmaid Tại 12-4-2018 09:31:04

Bà Na Moon Hee đeo điện thoại
https://upanhtocdo.com/images/2018/04/12/ca.png
https://upanhtocdo.com/images/2018/04/12/c.png
cre: sp
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Na Moon Hee - 나문희