Bow Tại 18-9-2011 10:03:44

[CF] Tổng hợp các CF từ năm 2004 đến 2010

707-1515
Fuji Film
Rice
KFC Red Hot
Megapass
Interpark
KTF NA
Beauty Credit
Skybori
Lotte Green Tea
Caspi Conus
LG Cyon
Super Action
Paris Baguette
Outback Steak
Nurian Dictionary CF
X-note
Garden 5
Philips Senso Touch
Dầu gội Miseenscene
Bon Fashion


Bow Tại 18-9-2011 21:48:26

_KFC Red Hot_

43j15Q3plmM

Bow Tại 18-9-2011 21:52:49

_Interpark_

cái quảng cáo chết tiệt gì thế này ;P

gy-5i1xxnZE

GNCAyfnhQBE

Bow Tại 18-9-2011 21:54:52

_KTF Na_

H5C93XPmVro

Bow Tại 18-9-2011 22:01:00

_Beauty Credit_

eBssEQ4qnTw

X0sGReBzIQo

SiklYJ1R0y0

Bow Tại 18-9-2011 22:02:10


X0sGReBzIQo

d0v_ehtvzVk

Making film

pHa0YjJuZo4

Bow Tại 18-9-2011 22:10:25

_Lotte Green Tea_

Nh3aqj7RDeU&feature=grec_index

K_QxZzLbL4c&feature=related

Bow Tại 18-9-2011 22:12:52

_Caspi Conus_

eTmtL8M3uWg

YGOUNy8PHLk

s23Mch5dp-0

Bow Tại 18-9-2011 22:19:50

_LG Cyon_

3CK2I3nA-m0

fUc0IrEp_S0

nz_KDUvZ9rE&feature=related

Bow Tại 18-9-2011 22:20:21


9lgpjkSXdUc

QmyMvds9w4Y

Vietsub
nrg4QvlVrME

trang: [1] 2 3 4 5 6
Phiên bản đầy đủ: [CF] Tổng hợp các CF từ năm 2004 đến 2010