tuan1993tl Tại 1-12-2016 09:59:02

Gong Myung 공명

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14369979_1082229591832213_8524757673998573492_n.jpg?oh=d4e252040b85b436c6d1e9cca78bee7d&oe=58B7B82C

Profile
Name: Gong Myung
Hangul: 공명
Tên đầy đủ: Kim Dong-Hyun (김동현)
Ngày sinh: May 26, 1994
Chiều cao: 183 cm
Nhóm máu

Các bộ phim điện ảnh đã tham gia
Su saek (2016) - Sang-Woo
Futureless Things | Yigeotyi Wooriui Ggeutyida (2014) - Ki-Chul
A Girl At My Door | Doheeya (2014) - Police Officer Kwon Son-Oh
If You Were Me 6 | Eoddeon Sisun (2013) - Sun-Jae

Các bộ phim truyền hình đã tham gia
Drinking Solo | Honsoolnamnyeo (tvN / 2016) - Gong Myung
Entertainer | Ddanddara (SBS / 2016) - Kayle
Beautiful You | Areumdawoon Dangsin (MBC / 2015-2016) - Cha Tae-Woo
Hwajung (MBC / 2015) - Ja Gyung (Princess Jeongmyeong's bodyguard)

cre: asianwiki

tuan1993tl Tại 1-12-2016 10:11:06

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/170.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/171.jpg

FB

tuan1993tl Tại 1-12-2016 10:12:55

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/175.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/176.jpg

FB

tuan1993tl Tại 1-12-2016 10:13:59

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/177.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/178.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/179.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/180.jpg

FB

tuan1993tl Tại 1-12-2016 10:15:43

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/181.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/182.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/183.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/185.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/186.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/187.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/188.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/189.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/190.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/192.jpg
DRAMA DRINKING SOLO
FB

tuan1993tl Tại 1-12-2016 10:17:28

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/193.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/194.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/195.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/196.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/197.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/198.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/199.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/200.jpg

FB

tuan1993tl Tại 1-12-2016 10:18:39

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/201.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/202.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/203.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/204.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/205.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/206.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/207.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/208.jpg

FB

tuan1993tl Tại 1-12-2016 10:19:52

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/209.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/230.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/231.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/232.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/233.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/235.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/236.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/237.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/238.jpg

FB

tuan1993tl Tại 1-12-2016 10:29:16

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/240.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/241.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/242.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/243.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/244.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/245.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/246.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/247.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/248.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/249.jpg

FB

tuan1993tl Tại 1-12-2016 10:30:47

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/250.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/251.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/252.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/253.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/254.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/255.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/256.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/257.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/258.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/259.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/260.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/261.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/262.jpg

http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/01/263.jpg

FB
trang: [1] 2 3
Phiên bản đầy đủ: Gong Myung 공명