Sunny4887 Tại 31-1-2016 13:05:30

[2016] Đạo diễn Jang Keun Suk và dự án phim ngắn - LHP BIFAN (P-4)

Chiều ngày 29-01-2016 Jang Keun Suk cùng một số nhân viên tới New Zealand để quay phim ngắn.
Anh tới Nelson - Auckland, New Zealand. ( Nơi anh từng học thời trung học)

https://farm2.staticflickr.com/1711/24059572954_99653e9530.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1490/24687736365_9ca3a760dc_z.jpg

cre: tag

Sunny4887 Tại 31-1-2016 13:14:18

https://farm2.staticflickr.com/1559/24059575894_63640a7c14_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1493/24687739115_06654a58e1_z.jpg
cr: tag

Sunny4887 Tại 31-1-2016 13:16:47

https://farm2.staticflickr.com/1680/24569973332_38976d70c4_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1689/24569973322_bc83a19c9e_z.jpg

cre: as tag

Sunny4887 Tại 31-1-2016 13:18:01

https://farm2.staticflickr.com/1559/24060909543_f992db8cf8_z.jpg

cre: tag

Sunny4887 Tại 31-1-2016 18:18:11

https://farm2.staticflickr.com/1473/24059574184_e584eb7ee0_z.jpg

cre: tag

Sunny4887 Tại 31-1-2016 18:20:12

https://farm2.staticflickr.com/1557/24661531506_8c4fdc31f9_z.jpg

cre: tag

Sunny4887 Tại 31-1-2016 18:21:28

https://farm2.staticflickr.com/1563/24320055949_24f3e78746_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1664/24392224110_d15c0f1a5e_z.jpg

cre: tag

Sunny4887 Tại 31-1-2016 18:23:51

https://farm2.staticflickr.com/1577/24392224040_0cb919ab3f_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1556/24661531286_f3aa5d67b7_z.jpg

cre: tag

Sunny4887 Tại 31-1-2016 18:25:21

https://farm2.staticflickr.com/1616/24661531076_cbf588f82d_z.jpg

cre: tag

Sunny4887 Tại 31-1-2016 18:26:48

https://farm2.staticflickr.com/1533/24059573814_5864e3d265_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1574/24392224190_ae2b113a4e_z.jpg

cr: tag
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [2016] Đạo diễn Jang Keun Suk và dự án phim ngắn - LHP BIFAN (P-4)