YooAh Tại 20-9-2014 08:40:22

[Google Drive] Tuyển tập Taylor Swift mà mình thích nhất! (1080p)

You Belong With Me Palladia
Có ai biết cô tóc đen là ai ko?:))
http://i.imgur.com/deWB568.png
https://drive.google.com/file/d/0B7dSIeMONNouRVhfWnd1Ui10bEU/edit?usp=sharing

The Civil Wars - Safe & Sound
bài này mình thấy hay nhất
http://i.imgur.com/IPTScCX.png
https://drive.google.com/file/d/0B7dSIeMONNouYy1MM1lMU3VYOUU/edit?usp=sharing

Back to December
http://i.imgur.com/Wibwrrv.png
https://drive.google.com/file/d/0B7dSIeMONNouYlhSSmgwaWx2VzA/edit?usp=sharing

Crazier
http://i.imgur.com/rerS9Uv.png
https://drive.google.com/file/d/0B7dSIeMONNouVVpGQk13d09UN1E/edit?usp=sharing

Mean
http://i.imgur.com/q5eOoUr.png
https://drive.google.com/file/d/0B7dSIeMONNoucERqdGNvd1hoNTA/edit?usp=sharing

Ours
http://i.imgur.com/oodGWfS.png
https://drive.google.com/file/d/0B7dSIeMONNouSWsyMkcySTJsSFk/edit?usp=sharing

The Story Of Us
Bài này trông Taylor Swift đẹp nhất
http://i.imgur.com/tvsunOn.png
https://drive.google.com/file/d/0B7dSIeMONNouVHluSkVON0FuaTg/edit?usp=sharingLink die inbox mình nha! Khuyến khích down về xem bằng MPC config để cho chất lượng tốt nhất!

omoso Tại 7-10-2015 07:28:02

hú hú mv 1080p đây a.cảm ơn yooah nhé!link không chết đâu.thank nàng.{:537:}
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Google Drive] Tuyển tập Taylor Swift mà mình thích nhất! (1080p)