sis_wanabe Tại 26-4-2012 09:07:22

•••---Hyun Bin's Gallery---••• Tổng hợp ảnh nhiều nguồn... Giây phút đời thường

Thread dùng để chia sẻ những hình ảnh đời thường của Bin ko nằm trong các mục: phim ảnh, quảng cáo, album, event..v..vv
Cả nhà muốn share hình ảnh ko nằm trong các chủ đề trên có thể post tại đây, tránh tình trạng những pics ngoài lề nhưng ko biết share ở đâu.

Đây là thread tổng hợp ảnh, vui lòng ko 888 ngoài lề, có thể áp dụng hình thức comment.

Thân

sis_wanabe

sis_wanabe Tại 26-4-2012 09:12:09

Mở hàng luôn, những lúc chàng... măm măm {:416:}

http://nl2.upanh.com/b2.s29.d2/cb37f3cc90a8238afd99f2ba3845e840_43928692.72915300184950055786101483916592.jpg

http://nl3.upanh.com/b5.s28.d3/173436faa88b1bfc87096e6e79851a54_43928693.52324830018490672245710148391659.jpg

http://nl1.upanh.com/b5.s27.d1/1ca9dd8264a93ffbb8786a806bee82aa_43928701.55771330018488672245910148391659.jpg

http://nl3.upanh.com/b5.s29.d2/62602bcc6afbb191865608e56597a4f5_43928703.56198029891706018257510148391659.jpg

http://nl5.upanh.com/b5.s26.d2/2b3c2bc90d21bb7946f102273c38db3b_43928705.56425230018496005578510148391659.jpg

SG's FB

Bow Tại 1-5-2012 23:28:39

típ nè, Bin và fan, thích quá đi {:414:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/1b129a58f6e8809d9d8204e4.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/ff4d9b13afc6368b6438db44.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/4e7437d8tw1drumslopjij.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/534b8282c64373c5f603a690.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/b5458e18441c8ae74bedbc72.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/cf7ac7fc1b9b3bddb801a02c.jpg

Bow Tại 1-5-2012 23:41:33

hề hề, áo 2 dây :P

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/4e7437d8jw1dpfqk3f3sjj-1.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/daumnet20110126041703-2.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/4e7437d8tw1druf73r0zsj.jpg

chơi game nè

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/6f124842jw1dkqc12v526j-1.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/viewimage12-1.jpg


Bow Tại 1-5-2012 23:44:27

zai đẹp ko cần son phấn {:424:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/4e7437d8tw1dnchgjdnldj.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/16oc-2.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/4e7437d8tw1drul79zvj3j.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/13040033932011042900135-2.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/m64941-2.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/wave-2.jpg

@weibo

sis_wanabe Tại 4-6-2012 12:09:38

BST chữ ký các kiểu ^^

http://nn5.upanh.com/b5.s26.d2/9988dce7f866ceeea8447925db34e0dc_45675225.20894232648377742590310148391659.jpg

http://nn8.upanh.com/b4.s28.d1/28af1bb7b05a66e212ff308c961bf1be_45675228.4797003264837674259041128090324n.jpg

http://nn0.upanh.com/b1.s29.d2/8a9a0bf903ebe8c8970e91cbbdacd43c_45675230.485744284825224925092758231475n.jpg

http://nn2.upanh.com/b5.s26.d1/a1f97b65b45af9b84f01744a54bbe3d1_45675232.52256028482532159174910148391659.jpg

http://nn3.upanh.com/b6.s28.d2/f2d9d991547f722d25069ead2e320a37_45675233.526703284825104925104176976452n.jpg

sg's fb

sis_wanabe Tại 4-6-2012 12:12:04

http://nn0.upanh.com/b3.s26.d1/9d6e50f8d6b50d7e7f47dd897532fccd_45675320.528437284825198258428847320227n.jpg

http://nn1.upanh.com/b4.s26.d2/a9f2187cf7f28f2fd5cd2d3cb64f56b9_45675321.5301222848250749251071618442602n.jpg

http://nn2.upanh.com/b2.s26.d1/cbb0cbbf5fb3572911651131fa31693a_45675322.53083428482527492508710148391659.jpg

http://nn3.upanh.com/b6.s29.d1/102d111359d2064bfea06239faf6641f_45675323.53320428482521825842610148391659.jpg

http://nn6.upanh.com/b1.s29.d4/b148ef6959b77400c3cf25000586f033_45675326.539572284825241591757486775643a.jpg

sg's fb

sis_wanabe Tại 4-6-2012 12:12:32

http://nn8.upanh.com/b1.s27.d1/0284062ec0bfd684b00671c2f2969028_45675328.54031928482513825843410148391659.jpg

http://nn1.upanh.com/b4.s28.d2/bdb7b5b31ee3f2752ae475ab747737b9_45675331.5432772848252615917552117563529n.jpg

http://nn2.upanh.com/b1.s27.d2/207193a1834b621fe985426bee71ef12_45675332.54867928482509159177210148391659.jpg

http://nn3.upanh.com/b3.s26.d2/93503a02cd084eb89dea929e6d6430b4_45675333.549769284825161591765441537136n.jpg

http://nn7.upanh.com/b2.s28.d2/33b99f024baf28e3dc62811053bf5872_45675337.54989328482502492511210148391659.jpg


sg's fb

sis_wanabe Tại 4-6-2012 12:13:05

http://nn1.upanh.com/b1.s28.d1/937193eb36bdd02299c72c6e0286b77b_45675341.55022728482511492510310148391659.jpg

http://nn3.upanh.com/b6.s29.d3/e36ee67aea88365cb8d97e55ac00c537_45675343.5521792848253915917421712989411n.jpg

http://nn5.upanh.com/b4.s28.d1/ad59c6bd323cca120817b7e14ffb5ee6_45675345.55297832648372409257510148391659.jpg

http://nn7.upanh.com/b6.s28.d2/43e74d564519325f35fc0e0220a73360_45675347.55389728482530159175110148391659.jpg

http://nn0.upanh.com/b4.s26.d1/cbf317801bbd85d98024da37e6dde0f5_45675350.56050328482515159176610148391659.jpg

sg'fb

Bow Tại 12-7-2012 23:54:41

Khi xưa ta bé {:460:}

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/995b3dfa8ffa54a99e5146d7.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/47270a08d2c325f162d986d0.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/534b8282303765b0f603a6d7.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/36a802d1c9efddf3572c84d7.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/4e6753b514dd3aee36d3cad0-1.jpg

http://i1081.photobucket.com/albums/j357/kimekomi/0b7f01f75365b702720eecd01.jpg

@baidutrang: [1] 2 3 4 5 6
Phiên bản đầy đủ: •••---Hyun Bin's Gallery---••• Tổng hợp ảnh nhiều nguồn... Giây phút đời thường