banana14121985 Tại 4-9-2011 11:49:21

[Game] Làm thơ con cóc

Nội dung đơn giản dễ chơi
các bạn điền câu tiếp theo sao cho phối hợp vs câutrc thành câu có ý nghĩa
Vd: Hôm nay trời nhẹ nắng lên cao


tiếp
Tôi buồn k hỉu vì sao tôi buồn
Bắt đầu game nhé :
Trời hôm nay xanh xanh


fyfy_1710 Tại 4-9-2011 11:59:46

Trời hôm nay xanh xanh
========================
Mây trắng bay loanh quanh :))

============================================================================================================================

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:01:58

fyfy_1710 gửi lúc 2011-9-4 11:59 static/image/common/back.gif
Trời hôm nay xanh xanh
========================
Mây trắng bay loanh quanh )


duới cánh đồng lúa trổ                                                                                                   

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:02:48

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:01 static/image/common/back.gif
duới cánh đồng lúa trổ                                                                     ...

Trên trời cò bay bay
===============================
================================
=================================

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:03:35

Firstkiss_D gửi lúc 2011-9-4 12:02 static/image/common/back.gif
Trên trời cò bay bay
===============================
================================


đàn chim đua nhau hót                                                                                          

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:04:14

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:03 static/image/common/back.gif
đàn chim đua nhau hót                                                                        ...

Cá bơi lội đầy đồng
=====================================
===================================

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:08:53

Firstkiss_D gửi lúc 2011-9-4 12:04 static/image/common/back.gif
Cá bơi lội đầy đồng
=====================================
================================= ...

bầy mục đồng chăn trâu
                                                                                                            

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:10:22

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:08 static/image/common/back.gif
bầy mục đồng chăn trâu
                                                                      ...

Cất tiếng hát véo von
===================================
==============================
============================

banana14121985 Tại 4-9-2011 12:11:26

Firstkiss_D gửi lúc 2011-9-4 12:10 static/image/common/back.gif
Cất tiếng hát véo von
===================================
==============================


và cùng nhau thổi sáo

                                                                                                

Firstkiss_D Tại 4-9-2011 12:13:51

banana14121985 gửi lúc 2011-9-4 12:11 static/image/common/back.gif
và cùng nhau thổi sáo

                                                                        ...

Buổi chiều êm ả trôi
=================================
================================
================================
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Game] Làm thơ con cóc