Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Kites»Diễn đàn GIỚI THIỆU TÁC PHẨM Hàn Quốc Dự án phim truyền hình mới
Yêu thích

Dự án phim truyền hình mới Bài mới: 0|Chủ đề: 184|Xếp hạng: 173 

Quản lý: Tra_b92, sara_chan, Kdrama
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo [V-APP] K-Pop star's live broadcasts are ON NOW!
Chú ý II Hide top posts Xem trước Một số điểm chú ý trước khi lập thread mới  ...23456..8 Dinos88 4-9-2011 726626 tieu_dia_qua 5-3-2018 10:32 AM
Hide top posts Xem trước Nội quy box New Korean Drama Projects (Có hiệu lực từ ngày 22/10/2012) Kdrama 22-10-2012 02085 Kdrama 26-10-2010 01:13 PM
Chú ý I Hide top posts Xem trước Thread yêu cầu  ...23456..17 Kdrama 22-10-2012 1647926 Pichan 17-4-2018 07:22 PM
Hide top posts Xem trước Danh sách phim trong Box Kdrama 12-12-2015 43171 Kdrama 12-12-2015 08:59 PM
  Chủ đề diễn đàn   
Xem trước [tvN 2019] Asadal Chronicles 아스달 연대기: Song Joong Ki, Kim Ji Won, Jang Dong Gun, Kim Ok Bin  ...23 Kdrama 14-8-2018 23609 yumidiep 5-5-2019 09:30 PM
Xem trước [OCN 2018] Voice 2 보이스2: Lee Jin Wook, Lee Ha Na Kdrama 14-8-2018 3208 jamestung 11-2-2019 08:12 AM
Xem trước [jTBC 2018] Clean With Passion for Now 일단 뜨겁게 청소하라: Kim Yoo Jung, Yoon Kyun Sang, Song Jae Rim  ...23456..7 Kdrama 26-1-2018 652714 lil_ost1908 1-2-2019 10:10 AM
Xem trước [tvN 2017] Wise Prison Life 슬기로운 감빵생활: Jung Kyung Ho, Park Hae Soo, Krystal Jung, Kang Seung Yeon Kdrama 26-1-2018 6983 heartBTPN 23-12-2018 10:38 PM
Xem trước [tvN 2018] Gyeryong Fairy Tale 계룡선녀전: Moon Chae Won, Yoon Hyun Min, Seo Ji Hoon  ...23456 Kdrama 14-8-2018 54637 abcngoc 12-12-2018 12:20 PM
Xem trước [tvN 2018] Boyfriend 남자친구: Song Hye Kyo, Park Bo Gum  ...23 Kdrama 14-8-2018 25820 thuyduongpham 7-12-2018 08:08 PM
Xem trước [SBS 2018] Switch: Change The World 스위치 - 세상을 바꿔라: Jang Geun Suk, Han Ye Ri agree  ...23456..27 Kdrama 26-1-2018 2663540 Suk_USA 2-11-2018 03:22 PM
Xem trước [SBS 2018] Fox Bride Star 여우각시별: Lee Je Hoon, Chae Soo Bin Kdrama 14-8-2018 4155 GalaxyS5 29-10-2018 10:02 AM
Xem trước [KBS 2018] The Ghost Detective 오늘의 탐정: Daniel Choi, Park Eun Bin, Lee Ji Ah Kdrama 14-8-2018 1131 Supro1090 5-10-2018 12:04 AM
Xem trước [jTBC 2018] My ID Is Gangnam Beauty 내 ID는 강남미인: Lim Soo Hyang, Cha Eun Woo, Jo Woo Ri, Kwak Dong Yeon  ...2 Kdrama 14-8-2018 13339 doanmaid 22-9-2018 10:21 PM
Xem trước [KBS2 2017] My Golden Life 황금빛 내 인생: Park Shi Hoo  ...2345 Kdrama 15-6-2017 462337 blackkey 1-9-2018 08:41 AM
Xem trước [tvN 2018] Knowing Wife 아는 와이프: Ji Sung, Han Ji Min agree  ...23 Kdrama 23-2-2018 25572 darkbluemoon 30-8-2018 10:44 PM
Xem trước [KBS 2016] The Sound of Your Heart 마음의 소리: Lee Kwang Soo, Jung So Min  ...2 Kdrama 17-3-2016 137203 Cold 23-8-2018 01:14 AM
Xem trước [tvN 2018] The Smile has left your eyes / Hundred Million Stars From the Sky 하늘에서 내리는 1억 개의 별: Seo In Guk, Jung So Min, Park Sung Woong Kdrama 14-8-2018 0161 Kdrama 14-8-2018 02:32 PM
Xem trước [MBC 2018] Time 시간: Kim Jung Hyun, Seo Hyun Kdrama 14-8-2018 085 Kdrama 14-8-2018 02:04 PM
Xem trước [MBC 2018] Risky Romance 사생결단 로맨스: Ji Hyun Woo, Lee Si Young Kdrama 14-8-2018 077 Kdrama 14-8-2018 01:57 PM
Xem trước [tvN 2018] Let's Eat 3 식샤를 합시다 3: Yoon Doo Joon, Baek Jin Hee Kdrama 14-8-2018 0103 Kdrama 14-8-2018 01:55 PM
Xem trước [SBS 2018] Your Honor 친애하는 판사님께: Yoon Si Yoon, Lee Yoo Young, Park Byung Eun, Nara Kdrama 14-8-2018 086 Kdrama 14-8-2018 01:48 PM
Xem trước [SBS 2018] Thirty But Seventeen I Am 서른이지만 열일곱입니다: Shin Hye Sun, Yang Se Jong, Ahn Hyo Sub Kdrama 14-8-2018 098 Kdrama 14-8-2018 01:45 PM
Xem trước [tvN 2017] Deserving of the Name 명불허전: Kim Nam Gil, Kim Ah Joong  ...23456..72 Kdrama 15-6-2017 71216992 nancy 12-8-2018 01:05 PM
Xem trước [MBC 2018] Come Here and Hug Me 이리와 안아줘: Jang Ki Yong, Jin Ki Joo Kdrama 27-4-2018 8575 gracepham 28-7-2018 11:23 AM
Xem trước [tvN 2018] Lawless Lawyer 무법 변호사: Lee Joon Gi, Seo Ye Ji agree  ...2 Kdrama 27-4-2018 10986 gracepham 21-7-2018 11:50 PM
Xem trước [KBS2 2017] Are You Human Too? 너도 인간이니: Seo Kang Joon, Gong Seung Yeon, Lee Joon Hyuk, Park Hwan Hee  ...2 Kdrama 20-8-2017 11755 tuan1993tl 17-7-2018 06:12 AM
Xem trước [OCN 2018] Life on Mars 라이프 온 마스: Jung Kyung Ho, Park Sung Woong, Go Ah Sung Kdrama 27-4-2018 2467 tuan1993tl 10-7-2018 11:17 AM
Xem trước [SBS 2018] The Undatables 훈남정음: Nam Goong Min, Hwang Jung Eum, Choi Tae Joon Kdrama 27-4-2018 8560 tuan1993tl 10-7-2018 11:12 AM
Xem trước [MBC 2018] My Husband Oh Jak Doo 데릴남편 오작두: Kim Kang Woo, UEE Kdrama 26-1-2018 7417 tuan1993tl 10-7-2018 10:34 AM
Xem trước [jTBC 2018] Miss Hammurabi 미스 함무라비: Go Ara, INFINITE L  ...2 Kdrama 26-1-2018 11458 tuan1993tl 10-7-2018 09:49 AM
Xem trước [tvN 2018] About Time 멈추고 싶은 순간: 어바웃타임 : Lee Sang Yoon, Lee Sung Kyung Kdrama 23-2-2018 8744 linhsky3010 5-6-2018 06:42 PM
Xem trước [KBS 2018] Miracle That We Met 우리가 만난 기적: Kim Myung Min, Kim Hyun Joo, Ra Mi Ran  ...2 Kdrama 26-1-2018 191092 roseskissdarl 30-5-2018 07:24 AM
Xem trước [tvN 2018] My Ajusshi 나의 아저씨: Lee Sun Kyun, IU, Lee Ji Ah, Na Moon Hee  ...23456..9 Kdrama 26-1-2018 834567 pkh_my 27-5-2018 08:47 PM
Xem trước [SBS 2018] Wok of Love 기름진 멜로: Jang Hyuk, Jung Ryeo Won, Lee Joon Ho Kdrama 27-4-2018 3713 tuan1993tl 2-5-2018 07:40 AM
Xem trước [SBS 2018] Secret Mother 시크릿마더: Song Yoon Ah, Kim So Yeon, Kim Tae Woo, Song Jae Rim Kdrama 27-4-2018 1418 Kdrama 27-4-2018 09:54 PM
Xem trước [OCN 2018] Children of The Lesser God 작은 신의 아이: Kang Ji Hwan, Kim Ok Bin  ...234 Kdrama 26-1-2018 35552 nancy 20-4-2018 11:05 AM
Xem trước [jTBC 2018] Misty 미스티: Kim Nam Joo, Ji Jin Hee  ...23 Kdrama 26-1-2018 211638 capcap1425 26-3-2018 07:26 PM
Xem trước [SBS 2018] Good Witch 착한마녀전: Lee Da Hae, Ryu Soo Young, Bae Soo Bin, Yoon Se Ah Kdrama 26-1-2018 3543 jennifervu 12-3-2018 08:00 AM
Xem trước [OCN 2018] Mistress 미스트리스: Han Ga In Kdrama 26-1-2018 2293 sara_chan 23-2-2018 04:28 PM
Trang sau »

Gửi bài nhanh

Nhập tối đa 80 ký tự
Bạn phải đăng nhập trước mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Lên trênLên trên Bottom Trở lại diễn đàn