Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 33921|Trả lời: 50
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bay Qua Năm Xưa | Thẩm Nam Tịch [HOÀN] Ebook page 5

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-4-2013 19:26:38 | Xem tất |Chế độ đọc

©2018 Kites.vn | All rights reserved+ X' v5 P/ K' w
©2018 Kites.vn | 6 z) k* T, ^, C( x* G! |! ~All rights reserved
Tên tác phẩm: Bay Qua Năm Xưa
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 V6 l* Q% H1 ?7 O; W( i0 P% {
©2018 Kites.vn | All rights reserved' `4 M- w% U, Q+ l1 b- a5 \2 j) p
Tác giả: Thẩm Nam Tịch
©2018 Kites.vn | All rights reserved+ h0 [, u, J$ O9 Y
©2018 Kites.vn | ) }9 c' e7 i# u/ y: fAll rights reserved
Editor: Pim
©2018 Kites.vn | All rights reserved. O5 d& T0 ]' d- Z2 Z" _
©2018 Kites.vn | All rights reserved& V/ I$ D; P- F; [- c. d& u% Y6 Y
Số chương: 7 chương
5 {: u5 j5 l3 `©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 |- y' K/ F& T) c) N" P
Nguồn raw: 19lou + JJ( Cảm ơn cô Du + chị GR )
©2018 Kites.vn | All rights reserved6 c$ V$ D, k9 R
8 W. l$ `3 y  |4 ~©2018 Kites.vn | All rights reserved
Poster: [T]uenhi

©2018 Kites.vn | All rights reserved6 F" ^" L% @$ P# h! j
4 Z6 N* }% E4 O5 \©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved: b% J/ r3 F" m( o; a
Văn án:
©2018 Kites.vn | All rights reserved4 \) ^! ^6 v1 \

©2018 Kites.vn | All rights reserved4 p, E5 m9 n  }1 J9 w( S
Anh cười với cô: " Em không biết lúc hôn thì phải nhắm lại sao?."
/ R+ k7 s9 ]7 i4 R©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved; T: H0 W4 `5 V: o* ]- h. x. }8 m
" Tiểu Đào Kỳ, anh sẽ không để người khác làm tổn thương đến em lần nữa."
©2018 Kites.vn | All rights reserved  ?* I' L) f1 Y) U
©2018 Kites.vn | All rights reserved1 k3 i7 g2 K6 q* I
" Tiểu Đào Kỳ, đừng sợ, có thầy ở đây."
4 }: h6 N- D+ k" m©2018 Kites.vn | All rights reserved

©2018 Kites.vn | All rights reserved# x7 T( w' ^* M7 z
Mục lục:

©2018 Kites.vn | * t! T& t' ^" |, T6 Z1 z- sAll rights reserved
! R/ v! r+ N5 ^, L) W% `9 S©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1
8 m* o5 e" M9 c( u# x©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | ; N( h# p0 ~" ^6 c- [All rights reserved
Chương 2
% ?. V$ g3 o& s# r4 k©2018 Kites.vn | All rights reserved
: h. W4 I: B" H©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3
©2018 Kites.vn | All rights reserved: [/ k' b: K/ o* W7 k2 X6 g' A
©2018 Kites.vn | - v1 U0 f8 Q  k+ _All rights reserved
Chương 4
; v& |- D3 \6 ^) T2 }9 J©2018 Kites.vn | All rights reserved
- I8 Q$ f2 ?; \* p: X©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chương 5
©2018 Kites.vn | All rights reserved! L! \5 c+ B) s. U  ?( i

©2018 Kites.vn | 2 F, x8 \+ q" X+ d; y3 U, [& G6 f) {3 _All rights reserved
Chương 6+ 7
©2018 Kites.vn | $ n2 C$ X$ ]+ j, N$ Q; _0 c) TAll rights reserved

©2018 Kites.vn | 4 |; c* x$ c: D, R2 uAll rights reserved
Lời người editor:

4 c/ B: h4 I) H9 J4 U6 s* p©2018 Kites.vn | All rights reserved
3 j' ], J: w8 {9 t' S2 m+ B' h©2018 Kites.vn | All rights reserved
- Truyện này khá ngắn, nên hoàn cũng rất nhanh.
©2018 Kites.vn | All rights reserved0 S) N: B4 z% A* n! K& k
6 T& `1 [$ k9 q. s©2018 Kites.vn | All rights reserved
- Mối tình thầy trò, nhẹ nhàng.
©2018 Kites.vn | ' b/ Z( ]5 X! ^6 t/ x3 CAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 6 U5 ~6 F+ z; e9 \8 uAll rights reserved
- Truyện mình đăng tải tại Kites và trang WP cá nhân.

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ươn cô! ^^
rosy_rosy + 5 Cảm ơn bạn:)
hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
StefanieVu + 5 sư đồ luyến :(((((

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-4-2013 19:30:01 | Xem tất
Đọc văn án đã thấy ngọt rồi hihi
©2018 Kites.vn | All rights reserved& s( O# }5 x' u' W* T+ R; y
Mình rất thích truyện ngắn nên hóng truyện của bạn :">
©2018 Kites.vn | . ^4 r0 ?" @. F1 h2 y; W9 u% sAll rights reserved
Mà truyện ngắn trước bạn edit cũng hay mà truyện Long Trạch của bạn mình rất ưng nữa {:180:} .
6 ^& r8 m  \- G/ Z* K5 O©2018 Kites.vn | All rights reserved
Cố lên {:161:}
©2018 Kites.vn | 3 s1 ~+ Z0 Y1 Y6 n9 zAll rights reserved
*kê dép hóng*
©2018 Kites.vn | All rights reserved# D$ I. Z2 c8 K

Bình luận

Pim
cảm ơn bạn :D  Đăng lúc 20-4-2013 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-4-2013 20:01:59 | Xem tất
nàng Pim lại đào hố mới rồi...
©2018 Kites.vn | : t* l4 r' T8 v' S! v$ R4 RAll rights reserved
, U4 o- o5 @0 H" X/ q, N% b©2018 Kites.vn | All rights reserved
thể loại thầy trò, hơi bị thích đây.. hi vọng chương 1 lên sàn sớm...
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 w& i2 T. R/ b1 G- J3 c; J
©2018 Kites.vn | All rights reserved  ^6 j' N8 R; P+ V2 I2 l
kiếm cái mặt tiền đã, tung hoa chào đón hố mới của nàng...{:290:}{:290:}{:290:}

Bình luận

Pim
cảm ơn bạn :D.  Đăng lúc 20-4-2013 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-4-2013 20:15:02 | Xem tất
Sư đồ luyến là phải có mặt ta hé hé
3 J$ ~6 ^, l: w7 ~©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved5 E8 ^* N  h+ Y8 q
nàng Pim yêu của ta đào hố mới, nhảy vô liền ủng hộ nàng
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 X- h/ o2 G; M1 z
©2018 Kites.vn | 7 i# {& x) k9 c  `All rights reserved
truyện có 7 chương nên chắc sẽ nhanh phải ko nàng? Nàng yêu phai tênh{:161:}

Bình luận

Pim
ta đang định cho chương 1 lên sàn rồi mời nàng vào =)) ko ngờ nàng vào nhanh quá =)) ngắn lém, ta sẽ cố hoàn sớm :)).  Đăng lúc 20-4-2013 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-4-2013 20:16:11 | Xem tất
Emmmmmmmmmmmmmmm *xung phong*
0 t4 V9 ]+ B1 l0 b! P* E( l  f©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved& k1 ]$ g4 |. `9 g# }3 b% c9 E
Thế là Page 1 rồi nhá, không sofa ta cũng mần được ghế gỗ, thế là hạnh phúc rồi ))
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 x; x( _' I! K6 a! `, t
©2018 Kites.vn | " O" N: Q0 i, Y2 oAll rights reserved
Sư đồ luyến thì phải {:151:} chả biết có đọc được không nhưng em cứ to họng hãng rồi tính sau )
©2018 Kites.vn | ' P3 d( O' R1 R$ [' wAll rights reserved
! q# B3 l7 F' X©2018 Kites.vn | All rights reserved
Chị Pim năng xuất 5 tênh {:412:}

Bình luận

kinh quá, chị coi em là gì mà "cám ơn BẠN"?????? nói yêu em là đủ rồi =)))))  Đăng lúc 20-4-2013 10:05 PM
ý hị =))))  Đăng lúc 20-4-2013 09:16 PM
Pim
cô cũng năng suất ko kém nhá nhá :))  Đăng lúc 20-4-2013 08:38 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-4-2013 20:36:56 | Xem tất

©2018 Kites.vn | All rights reserved6 H6 h* U3 Q1 ?' Q! Z
©2018 Kites.vn | All rights reserved, L, z9 g$ r, b' |0 p4 p
Cô Pim năng suất, cô Pim siêu nhân...
©2018 Kites.vn | 5 H& `2 [  n7 V3 M7 b# h) R+ jAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved9 O$ y9 [+ @$ e5 a
Phục cô quá cơ, tôi lười quá, chả muốn làm gì.
©2018 Kites.vn | 8 }5 }& V( G0 v+ N. w) t' C  [All rights reserved
©2018 Kites.vn | & P: U2 f7 G3 l8 e/ AAll rights reserved
Đọc văn án thấy ngọt quá nhể... Cái này chắc nhẹ nhàng đây.
* n8 z# Q1 Q$ o; ~  f( e  G©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 O9 ^+ t+ `- L( T, a
Chúc nhà cô đắc khách nhé

Bình luận

Ôi, cô làm t thẹn quá... Tôi gần như lười muốn bỏ truyện chạy lấy ng  Đăng lúc 20-4-2013 08:44 PM
Pim
tôi dạo này đang rảnh quá :)) ko làm bh sợ sau này bận rồi hết cơ hội =)))))  Đăng lúc 20-4-2013 08:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-4-2013 21:29:58 Từ di động | Xem tất
Pim lại mở hố mới nhỉ năng suất quá đi nhưng mà còn nhiều hố chưa lấp thế cơ mà ráng đi cô
©2018 Kites.vn | 7 J8 C+ D! h' g% iAll rights reserved
Lâu lắm chưa đọc thầy trò sau bến xe do bị ám ảnh nặng quá mong là đọc truyện này giảm bớt chút ít
& @) p. [5 ^( M1 J, T% h©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mong truyện sớm lên sàn
©2018 Kites.vn | All rights reserved/ i9 F, ~$ ^( r7 u6 X
Chúc nhà đông khách nha

Bình luận

Pim
truyện ngắn nên hoàn nhanh, các hố kia đâu vào đấy hết rồi mà cô :)).thank cô ủng hộ.  Đăng lúc 20-4-2013 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-4-2013 21:35:50 | Xem tất
Tôi thích sư đồ luyến, thích cả nhẹ nhàng, nãy giờ thấy cô đào hố mà quên vào lót gạch ngồi chờ, thất sách quá
, C) A- Z. D* a$ ^% n, V0 e( H©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | : i* u# h/ ?" j0 k9 x1 U/ bAll rights reserved
Chờ chương lên sàn thôi, hôm nay thấy nhiều người đào hố quá t cũng xách cuốc đi đào theo {:412:}
©2018 Kites.vn | All rights reserved* L" j( K4 n& g6 u7 Z* M/ J4 I7 M
©2018 Kites.vn | All rights reserved% E5 R1 k  K9 @6 C: w
Chốt hạ 1 câu, Poster đẹp ghê

Bình luận

Pim
keke có poster đẹp phát là lại giật tit khoe ngay =))))))))) ahahah.  Đăng lúc 20-4-2013 09:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-4-2013 21:39:49 | Xem tất
oa.page 1.mặt tiền.phải giành chỗ mới đc
©2018 Kites.vn | - ]3 n0 I5 ?$ jAll rights reserved
Pim ơi.Đừng có lao động quá sức ,cứ từ từ làm là đc rồi
0 {* h: u5 r# k( I7 `( X6 z. Y©2018 Kites.vn | All rights reserved
Yêu Pim quá đi
©2018 Kites.vn | All rights reserved7 t* a2 a4 i" O% S* z( U" @
Truyện có 7 chương thì nhanh hoàn lắm nhỉ
©2018 Kites.vn | / @" }) B! j9 z- R8 ZAll rights reserved
Mình cũng thích thể loại sư đồ luyến thế này ,  cảm giác nó mới lỡn mợn làm sao .hehe
1 L. I' }9 p3 g: p2 u©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved' `  y6 K2 z. R; y5 m9 `
P/S : Ớ Nhi Điên poster đẹp thế  

Bình luận

tất nhiên, chứ khóa vào thì em lên đâu bằng niềm tin à =)))  Đăng lúc 20-4-2013 09:49 PM
Thế dạo này cô đc thả rông à mờ tung tăng hớn hở thế =))  Đăng lúc 20-4-2013 09:47 PM
ớ chuyện :">  Đăng lúc 20-4-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-4-2013 22:48:28 | Xem tất
Cái tên hay ghê cơ
5 I) c  B8 M% m! {©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tình thầy trò chắc không là cái kết phải tiếc nuối đấy chứ....vẫn còn vương vấn quá khứ.
©2018 Kites.vn | All rights reserved- x- h& W+ p7 v/ }* k
Nghe ngọt thế này chắc kết rất tốt đẹp. Vẫn hóng

Bình luận

chuẩn bị nghỉ hè sướng rồi còn gì, chắc từ giờ onl bt lại rồi nhở  Đăng lúc 20-4-2013 11:19 PM
ái ss, lâu lắm mới thấy *ôm ôm*  Đăng lúc 20-4-2013 11:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách