Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1148357|Trả lời: 930
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết- Hắc Bang] Từ Bi Thành | Đinh Mặc (Truyện dịch- Xuất bản ngày 8.11)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-8-2012 15:50:39 | Xem tất |Chế độ đọc

+ ^9 f: l+ z8 n4 h©2017 Kites.vn | All rights reserved
. D1 b- }5 W* s©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 2 ?- S# d8 [, U6 X# L* F9 vAll rights reserved

  X- j& j) j4 Y©2017 Kites.vn | All rights reserved

©2017 Kites.vn | ! m/ L2 [( W+ e( YAll rights reserved
Tên tác phẩm: TỪ BI THÀNH
5 Z  Q5 v) U% v5 P" ^) N) p% }©2017 Kites.vn | All rights reserved
3 N$ w7 u% p4 q* A; {/ Y©2017 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Đinh Mặc
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 M. c  h3 i. p; U: v- o
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ O1 K5 |( m# V4 ~* v
Thể loại: Hiện đại, hắc bang
7 V# r/ f/ R% {( j. ~) H©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved7 [8 b" l( c/ A" K, A. I$ `
Tình trạng sáng tác: 66 chương (Hoàn)
©2017 Kites.vn | 8 n) n3 t0 Q6 v/ KAll rights reserved
% d& _* [/ ^9 O# P: k0 i©2017 Kites.vn | All rights reserved
Người dịch: greenrosetq
% P# x4 D  e& L©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 6 o9 f4 }- y7 k! f5 j5 N+ RAll rights reserved
Poster: Eihpos_huyen
©2017 Kites.vn | , ]: A) O2 p" GAll rights reserved
©2017 Kites.vn |   A3 }! w  ?9 N8 B+ f2 g% j4 NAll rights reserved
Ebook: amisupham
# d6 ~) K/ ~/ I% G©2017 Kites.vn | All rights reserved

©2017 Kites.vn | 2 @/ i3 _! I" m' Y5 l: k# VAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved  e5 h& @3 @0 z3 r
©2017 Kites.vn | & [5 J8 y! k: d+ r& f' UAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 h, _* p. N: w# ?* W6 }  a
7 g+ Z% g( Y8 V+ A- W( P, x©2017 Kites.vn | All rights reserved
2 F% `5 H1 X3 s©2017 Kites.vn | All rights reserved

©2017 Kites.vn | 0 b( j+ K4 M: J% c9 S, PAll rights reserved
(Made by Sheri)

©2017 Kites.vn | All rights reserved7 G, Z6 I5 t( ]8 e
©2017 Kites.vn | / c; f, C5 ?# {. }All rights reserved
0 s4 N9 H/ Z6 N6 H7 N# [5 @) X©2017 Kites.vn | All rights reserved
, Z. \2 H: D0 ~+ L3 g©2017 Kites.vn | All rights reserved
2 C6 d7 H8 M% ?: i4 [: w0 S: y©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ }+ a$ n. D0 ^; h
©2017 Kites.vn | ) z, s  E$ s" m& _; R5 IAll rights reserved
Văn án:

7 ^1 b7 W( z- w3 y: s1 {& C6 z# @2 W©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | ! S$ ?2 B/ f* {: P' aAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved0 C% ]6 B) m' R2 P1 e" W
Đây là câu chuyện yêu hận tình thù giữa một cô gái trí thức với hai người đàn ông dính dáng đến xã hội đen. Chuyện xảy ra nằm ngoài ý muốn của cô và khiến cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn. "Từ bi thành" đề cập đến thủ đoạn trên thương trường, ám sát, ma túy, buôn bán vũ khí với bối cảnh từ đại lục tới tam giác vàng.
©2017 Kites.vn | . y* g2 n6 T" |% G6 tAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 7 ~' c# S0 M; P9 l0 T+ zAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved' o1 a+ i5 X; ]) W6 g6 B9 H
©2017 Kites.vn | All rights reserved4 L$ u, d9 A0 i/ [7 S% ?
©2017 Kites.vn | All rights reserved$ M$ Y$ Y5 b. V' r' x/ i
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ s9 [( Z/ {% H: a8 d
; q* T5 M) _1 Z9 M©2017 Kites.vn | All rights reserved
Lời người dịch:

©2017 Kites.vn | All rights reserved! L' R" i) d- |- A6 o
©2017 Kites.vn | All rights reserved0 z' d* D2 H& ~( [
- Rất thích hai tác phẩm viễn tưởng của Đinh Mặc là "Dục vọng của người chinh phục" và "Kiêu sủng" nên tôi đã chú ý đến "Từ bi thành" ngay từ khi cô đào "hố" mới. Quả nhiên Đinh Mặc không làm tôi thất vọng. "Từ bi thành" có đầy đủ yếu tố của một tiểu thuyết ngôn tình hắc bang: âm mưu, gay cấn, hồi hộp, tình cảm...Ngoài ra, "Từ bi thành" có điểm khác các tác phẩm hắc bang tôi từng đọc ở chỗ khá gần gũi với hiện thực và tác giả đề cập đến sự đụng chạm về thế giới quan, nhân sinh quan của nam nữ chính.
8 n3 [; c5 ^" J©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 2 }9 \& T; e0 Y" K/ |: l$ PAll rights reserved
# T4 V9 `4 U7 p©2017 Kites.vn | All rights reserved
- Cách xây dựng nhân vật của "Từ bi thành" giống "Dục vọng của người chinh phục" và "Kiêu sủng", đó là nam chính rất thâm tình và "sạch" tuyệt đối; cả nam chính và nam thứ đều rất tuyệt khiến độc giả không biết chọn ai bỏ ai; nữ chính rất thông minh và có cá tính.
$ Q, F: y6 t8 c8 p# ]6 T©2017 Kites.vn | All rights reserved
/ X8 t. a& O1 V: p! k; f; w©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | . \- ~  t$ s1 U( I% h4 mAll rights reserved
- Sau khi thử sức những thể loại khác, tôi quyết định quay lại tiểu thuyết hắc bang, đề tài tôi có hứng thú dịch hơn cả. Mong "Từ bi thành" sẽ không làm các bạn thất vọng.
" B9 R" t3 m- y$ B& W  k% F. O* ^©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 R: x; _6 X. Q3 A) d$ a# |
0 k. b6 f; x2 L* A+ I©2017 Kites.vn | All rights reserved
# O) z+ ^% c" l0 F- |2 b# j0 {©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved& R# K9 O) f* f5 j% f. s; B
©2017 Kites.vn | ; ]. n# J4 \, v" `6 JAll rights reserved
LƯU Ý :

2 B' g3 ?% s; v©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | # p  e' G% |' f7 g2 _4 UAll rights reserved

Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2017 Kites.vn | # ?) X+ w% z: E) B" T7 HAll rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không được đăng tại trang web và blog khác khi chưa có sự đồng ý của người dịch.
©2017 Kites.vn | ( C+ @6 T# B% ^All rights reserved
Credit đầy đủ nguồn dẫn khi mang bản dịch ra ngoài Kites.vn và đăng sau khi người dịch post chương mới hai ngày.
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 V1 X  B  N2 ?6 D
3 \3 E1 }% w5 G* {9 M0 ]7 j©2017 Kites.vn | All rights reserved


+ q: c/ O. `. L; e- y, B2 _6 |5 o©2017 Kites.vn | All rights reserved

©2017 Kites.vn | 9 s4 i& [* p+ I) m0 lAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved% ]. d& c4 j0 M% }
+ _; P7 V* d  h8 M©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | # m& x) ]7 Z( L# f" h( k" S8 N* |All rights reserved
" C2 N" \: K( L% g- o* @©2017 Kites.vn | All rights reserved
; M  `3 [% C. m& i* R% c©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ |9 d/ s2 Z8 _+ {# x
©2017 Kites.vn | 8 a8 H% M8 J, n) v# MAll rights reserved
: Y6 V* U, G! M$ `' L5 g6 g©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | . k/ q) V* x8 J7 n, q' D. DAll rights reserved
©2017 Kites.vn | . V3 u; p2 |/ r1 lAll rights reserved
Ebook:

©2017 Kites.vn | 5 ]: J! a; e  m$ r; G# B) k9 ~9 _All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved# R0 ?  Y/ a2 J  `- M* u' ~
©2017 Kites.vn | 5 V5 i# J7 [: `1 mAll rights reserved
4 P9 [( `3 C- T* x) C# Y5 ]©2017 Kites.vn | All rights reserved
8 `& G2 Y, a6 C$ Q  _* S0 o- E©2017 Kites.vn | All rights reserved
9 D2 r3 T* }% z9 [©2017 Kites.vn | All rights reserved
prc: http://www.mediafire.com/?j56f566sukv89fq
# x; Q* u# G) L. D' W0 J8 q©2017 Kites.vn | All rights reserved
epub: http://www.mediafire.com/?dveoldcuvkb2s53
( U: W$ D: T; }; j©2017 Kites.vn | All rights reserved
pdf: http://www.mediafire.com/view/?288a0s7yd68jkc5

7 [2 L" y8 U) D/ H% b©2017 Kites.vn | All rights reserved
) }; G, K/ y. f2 g1 R©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved- ?5 j4 w* C, p& k' k
©2017 Kites.vn | - r: n  C9 o5 Y4 NAll rights reserved
©2017 Kites.vn | ' w- N( V/ Q  d! k9 j2 B5 IAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 k1 R  Z5 h# K( c" g5 c# W
©2017 Kites.vn | 2 h# k' s, ^* k: C# S: \All rights reserved
©2017 Kites.vn | 3 d% w' u% N, UAll rights reserved
©2017 Kites.vn | - |, `& x: j" G! |' b' QAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved) p4 l8 m# W0 v# M0 C+ u$ J
Spoiler

; `' A" p6 \6 E# v7 a  G©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | / ?5 E+ C3 ~  B/ u+ u: ^All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved  c2 C+ [6 g) B8 G: Y
©2017 Kites.vn | All rights reserved, k; D( U" s; ~" L
Cuối cùng anh không nói một lời nào, chỉ ngồi xuống trước cây đàn piano và chơi bản nhạc nền phim hoạt hình mà cô thích nhất.
+ {1 L: }) `, g6 {* s+ {©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | * g- E- A2 C# k3 i) mAll rights reserved
“Đánh một lần, anh sẽ nhớ em một lần”. Anh cất giọng nói trầm trầm giống như thở dài: “Ngày nào anh cũng sẽ chơi bản nhạc này”.
3 _6 L  R* T3 }& Z# _- X( M( S©2017 Kites.vn | All rights reserved
# e* j% {% u9 Y/ [7 S  J©2017 Kites.vn | All rights reserved
“Chơi đến một trăm tuổi?” Cô đỏ mặt.
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ Q9 v6 g, Y: t; w
©2017 Kites.vn | . ^) i1 v* ^! s) ~6 C- E' q9 eAll rights reserved
“Chơi cho đến khi anh chết”.

©2017 Kites.vn | ) o, f0 W' S) t  I) y" nAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 6 O2 s! w' _7 s, E9 pAll rights reserved
Laputa - Castle in the Sky (Piano)
©2017 Kites.vn | 0 X6 C$ z6 c7 T& i# yAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ x" L* b$ w6 r( K# o* I( q3 h% |$ \3 `

' Q5 e" R" D9 G" v* D3 e©2017 Kites.vn | All rights reserved
- }8 I7 |7 d( a# [8 h! C- d©2017 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 16Sức gió +85 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn chị ^^
Gypsy + 5 anh Hành của em :(
sis_wanabe + 5 truyện rất hay!!
DinhDinh + 5 Tr hay qá!!!:X Cảm ơn c nhiều lắm l.
hai2an + 10 Em lai chuan bi sa ho nay tiep cua chi!
bingo_carot + 5 cảm ơn ss^^
KIMHA + 5 Thích ss từ Đạo Tình :x
thinhmailinh + 5 :x
StefanieVu + 5 tác phẩm tuyệt vời
Gavn2310 + 5 Cảm ơn ss :)
juchan + 5 vì bản nhạc ^^
SG-4ever + 5 Ủng hộ 1 cái!
tokpokki + 5 ủng hộ ss ^^
anglemoon + 5 hố mới :X thank ss nhiều ak :X :-*
msh2 + 5 ủng hộ ss :x !
ngocdiep219 + 5 Em cám ơn chị!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2012 16:05:28 | Xem tất
MỤC LỤC

©2017 Kites.vn | ; M& Z1 i3 A* O* l+ i8 y+ EAll rights reserved
©2017 Kites.vn | & E5 A7 u8 s) G- UAll rights reserved
, @7 c( T( S- Q+ }3 \©2017 Kites.vn | All rights reserved
* M2 y7 z$ N3 A" q©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1: Chim sẻ chực sẵn         
5 c) T% L8 C7 q* L©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 5 {4 }- ]- F/ ?$ d1 {# \All rights reserved
Chương 2: Cha con Đinh thị + Chương 3: Thử tài  + Chương 4: Ngõ hẹp tương phùng
2 ?* j- D- \& Q$ C©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved& Q) o* ]9 F) |5 W# |4 b8 n& w7 _
Chương 5: Ghen tuông + Chương 6: Người đàn ông không tham vọng
©2017 Kites.vn | All rights reserved( `; S# I% @7 b# p: {* o2 n0 L
©2017 Kites.vn | * g% F3 j' W5 OAll rights reserved
Chương 7: Bàn tay của đạo diễn
©2017 Kites.vn | 9 }- i  r, X2 C; N9 [1 fAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved) Q; D- N  [; U/ i# q+ C1 g
Chương 8: Bí mật thân thế
©2017 Kites.vn | " B, u' r0 V: H% e9 F; V8 MAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 1 E/ M; P, ~  E( KAll rights reserved
Chương 9: Hai người theo đuổi
©2017 Kites.vn | All rights reserved, A9 }7 g) @2 h2 W6 m/ c5 |) X
©2017 Kites.vn | All rights reserved' {0 V: L# Z, Y7 a2 D1 f
Chương 10: Cá nằm trên thớt
©2017 Kites.vn | $ w  f9 ^6 t0 _5 c: |All rights reserved
©2017 Kites.vn | : g6 Z+ e- J1 F1 W" y% nAll rights reserved
Chương 11: Tình yêu không phải là tất cả
©2017 Kites.vn |   V# b- v% ^2 R) i" XAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ {" T0 l9 W- y7 w
Chương 12: Tự tìm lạc thú
©2017 Kites.vn | " K0 L! D* B$ g, U9 ?4 Y0 o, HAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 5 C8 Z# M0 c8 C) j$ |All rights reserved
Chương 14: Đinh Hành trở lại
©2017 Kites.vn | All rights reserved- P% Y2 j4 M/ X) L5 E, @
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ h' J2 w8 L+ b- K; D
Chương 15: Giữ thân như ngọc
©2017 Kites.vn | % b* j6 [1 }) d+ q+ k' @All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 g* J# a2 T" f
Chương 16: Thiên thần lạc lối
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 c5 J/ Y# a& N8 P
©2017 Kites.vn | $ k  R4 Q4 M) i' z2 cAll rights reserved
Chương 17: Cuộc trả thù máu lạnh
2 }7 y9 _" ]" c8 y©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 7 R$ D* [; L. a; LAll rights reserved
Chương 18: Anh Bắc Nghiêu + Chương 19: Cam tâm tình nguyện
©2017 Kites.vn | All rights reserved9 f/ j; \* t, m* `) T+ u* G  r
©2017 Kites.vn | All rights reserved& [1 T1 ?/ P5 d" W' n  c
Chương 20: Chị dâu
©2017 Kites.vn | All rights reserved0 s) N4 h2 s8 V6 p% W6 W
7 d: B3 P, Q& O7 @0 W) X©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 21: Cách của Trần Bắc Nghiêu
©2017 Kites.vn | ) G  C  u, b: b" S- lAll rights reserved
7 q2 P& l9 a- K+ u" P©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 22: Ước hẹn ba năm
©2017 Kites.vn | $ ~2 k6 t! E3 Z9 d& _All rights reserved
4 J" D: o( {4 z# G©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 23: Sở thích
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ Z. F2 F4 \; a% X6 q) n/ r
©2017 Kites.vn | All rights reserved, K  _! g$ |2 r+ V( C5 i
Chương 24: Tuần Vực + Chương 25: Điềm Điềm
©2017 Kites.vn | # ~' E! {6 A( L% w" B3 \All rights reserved
+ ?8 N5 W0 e  V/ j# P©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 26: Tủi nhục
$ N" c8 }/ F( {  s©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 1 c4 C0 r/ V5 X/ ^. I7 w/ h) M& u, a% NAll rights reserved
Chương 27: Bảo bối
©2017 Kites.vn | ! P7 m! a* I& K; N( Y+ JAll rights reserved
©2017 Kites.vn | & Z* z' w# Q: W0 ^4 m: SAll rights reserved
Chương 28: Nhớ nhung + Chương 29: Đổ tội
; j7 U* y% w' k" |8 X" W' ^+ \©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved3 M; z. G' n9 a* B
Chương 30: Gặp lại Tầm
©2017 Kites.vn | + q7 e4 M( V, u9 tAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 y9 P. Y5 f/ E) U
Chương 31: Tại sao?
©2017 Kites.vn | 7 n6 H* {% f6 U6 P: a# C; z5 w5 |All rights reserved
# ^! ^& n+ t* n* Q2 C# d9 u' g- k©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 32: Tam giác vàng
- d/ U7 c  R7 k; x# l' s©2017 Kites.vn | All rights reserved
! Q  c' I& `: I1 ?©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 33: Ngọt ngào + Chương 34: Đấu trí
©2017 Kites.vn | 9 c9 p7 x1 l  E# o" @All rights reserved
$ w% N0 ~" o! G©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 35: Giao chiến
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ }9 [( N) U, `' c3 u' \1 H+ e" H; h1 x  \! {
, {/ l; i# ?, @, C' Y6 N% z! w©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 36: Cùng chết
©2017 Kites.vn | 7 `" c. x+ W( C* g% yAll rights reserved
8 I& c- w! X: |0 L©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 37: Biến cố bất ngờ
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 b$ ]1 I" L7 h0 F4 n/ r
©2017 Kites.vn | 9 Z/ O* R. E. W3 }) X0 G) W& G) U/ |All rights reserved
Chương 38: Chạy trốn + Chương 39: Ác mộng
©2017 Kites.vn | 5 m9 ~- H1 J- b: R6 z, [All rights reserved
! K, U1 w7 Q/ ]6 c©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 40: Lãnh địa
©2017 Kites.vn | 9 t) _; J$ O# j0 A$ o. A- ^" MAll rights reserved
5 V% O1 w) k! q+ Q8 B* q$ p©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 41: Quyến luyến + Chương 42: Lên đường
$ P) j/ f9 u# ]; {©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | ; N  t& U3 Z: e  B6 s9 CAll rights reserved
Chương 43: Cái giá
©2017 Kites.vn | All rights reserved4 P% X* [' P6 n7 |8 r
©2017 Kites.vn | All rights reserved  D: `+ i- Q8 E9 W* F
Chương 44: Đàm phán + Chương 45: Chiếm hữu triệt để
©2017 Kites.vn |   G7 ?+ P) I; O+ f5 N4 ?& mAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved, W7 h( _9 R; ?  N( A5 q  N
Chương 46: Không đủ + Chương 47: Quyết định
" |6 T+ B  h7 u: L©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 0 Y2 f9 y5 ^, Z4 Z5 KAll rights reserved
Chương 48: Cập bến (18+)
©2017 Kites.vn | ' [( ^: ?( r% B' L0 kAll rights reserved
©2017 Kites.vn | + c2 v, u: Z) [% M( c4 R" {: KAll rights reserved
Chương 49: An An
: x' L4 W1 j( a- h- ^. t©2017 Kites.vn | All rights reserved
0 [) b/ y+ ~# f1 i©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 50: Nội gián
©2017 Kites.vn | 1 ?6 a) i" m& G  y- _All rights reserved
8 {$ s  O" v3 k©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 51: Trương Ngân Thiên
; b" F: n7 _1 Q©2017 Kites.vn | All rights reserved
% ?$ ]$ n5 k3 E; `©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 52: Thật giả
©2017 Kites.vn | All rights reserved$ l6 V0 L. U& d! K! b7 Z
/ q4 I  x3 T7 k4 O2 ^4 o- r1 U©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 53: Khác biệt
©2017 Kites.vn | 2 X9 x9 A5 g8 p, K- uAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 8 g, X* M& a! S- V4 G- H: TAll rights reserved
Chương 54: Mười năm
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 ?6 x, ^5 S" c* }7 D/ {
, P2 J$ C6 E2 K! u  i+ t3 l- d©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 55: Sự thật
©2017 Kites.vn | All rights reserved9 L5 p/ x/ O/ `$ @: D
©2017 Kites.vn | , c. G% g: E, l8 V5 gAll rights reserved
Chương 56: Thành kính
©2017 Kites.vn | All rights reserved, q: g* j& _# n9 S! I
©2017 Kites.vn | All rights reserved. I2 G4 Y/ Z9 Z% l8 ~
Chương 57: Ông xã
9 s# _- I( g0 U4 _) G) J1 t( Q©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | + b  ]7 I0 \+ K# D  u- S8 S1 aAll rights reserved
Chương 58: Trở về
©2017 Kites.vn | All rights reserved0 i5 o, B9 g& N# U& V* i
©2017 Kites.vn | % [9 V- _" v2 tAll rights reserved
Chương 59: Trợ thủ
©2017 Kites.vn | ( J) z/ p, d; g% fAll rights reserved
©2017 Kites.vn | * q3 `" X; S) Y7 N( q8 o# Y  E3 o, cAll rights reserved
Chương 60: Có thai
©2017 Kites.vn | # @8 J4 d& m8 q1 S* l0 V  Z0 E% mAll rights reserved
3 `& F4 f1 N2 H5 H5 b©2017 Kites.vn | All rights reserved
Chương 61: Đáng thương
©2017 Kites.vn | % V6 G$ P' s, E- D' }All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 u0 K9 n: r% P7 d( j
Chương 62: Hành động
! ]# A! g. }* C7 b©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 8 N5 h; A6 P4 t5 nAll rights reserved
Chương 63: Á Trạch
©2017 Kites.vn | All rights reserved( M# u: Y. ^, P/ v( E! \
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 e1 u, x  _- }" N: K  d/ c: M
Chương 64: Ra tay + Chương 65: Chết chóc
5 t' X; k, l* B* Q©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | " R& x( [0 W5 ~$ q" F/ `! [All rights reserved
Chương 66: Kết thúc
©2017 Kites.vn | , q1 i. M3 c5 r- n7 XAll rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved. @8 g0 }  h. \+ h. g" S2 F! H) Y
Ngoại truyện 1: Châu Á Trạch
©2017 Kites.vn | All rights reserved0 k1 u( W, {3 ~+ \
& m' r' |/ E! ?& j, g# Z©2017 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 2: Tầm
©2017 Kites.vn | " s" U, a, h6 z. P' \All rights reserved
©2017 Kites.vn | . E- h! Y  _7 e* i. w" W7 _. YAll rights reserved
Ngoại truyện 3: Lý Bạch Trương I + II
©2017 Kites.vn | 0 b8 h3 R7 p6 e! [8 \7 @All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved' E! f4 y5 G4 m. w# A  K! s
Ngoại truyện 3: Lý Bạch Trương III
: C. v* `, ~; b1 I& u©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved+ _  m0 c5 }& J8 i5 P
Ngoại truyện 3: Lý Bạch Trương IV
©2017 Kites.vn | All rights reserved( K; t8 Q. X/ a, Y1 f2 `
# k0 ]  f" w2 L1 z3 q" j©2017 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 3: Lý Bạch Trương V
4 E, @0 C% Y  H( L% I' H©2017 Kites.vn | All rights reserved
8 h/ Q) p, y+ j/ ]/ G- }©2017 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 4: Bắc Thiện thời niên thiếu I+II
©2017 Kites.vn | 9 l) o% ~5 S3 Y# @! Y/ S5 k7 hAll rights reserved
7 q5 H6 g/ o! C% |9 v" c©2017 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 4: Bắc Thiện thời niên thiếu III + IV
©2017 Kites.vn | : r3 U% E) L- \( W9 a! PAll rights reserved
7 v, s+ p- p( ^; {& K- J©2017 Kites.vn | All rights reserved
Ngoại truyện 4: Bắc Thiện thời niên thiếu V
©2017 Kites.vn | ! H! t. v8 A- a0 ~8 L" _8 WAll rights reserved
©2017 Kites.vn | # P2 H3 \9 V5 J; R- i, TAll rights reserved
Ngoại truyện 4: Bắc Thiện thời niên thiếu VI
©2017 Kites.vn | All rights reserved9 r6 L& O1 J6 |- u3 L
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ S6 w2 Y! [. p; \3 B

Bình luận

Cảm ơn chị rất nhiều  Đăng lúc 5-11-2013 09:09 AM
tem tem tem bóc tem lấy pong bì thôi hú hú chị GR dịch truyện hay mà truyện hắc bang e mê lắm  Đăng lúc 2-2-2013 02:34 PM
E cũng down ebook r. Thanks ss Greenrose  Đăng lúc 22-11-2012 08:42 AM
Đã download ebook làm của để dành. Cám ơn bạn greenrose nhé.  Đăng lúc 20-11-2012 09:56 PM
sau khi doc xong TBT, minh wuyet dinh dco QHNH, nhung that long minh thic TBT hon, no co cai j do cuon hut, cach tinh toan cua a khogn bao gio dem lai su nguy hiem cho MT :D  Đăng lúc 21-10-2012 11:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2012 16:17:50 | Xem tất
Ôi, ss GR quay lại với ngôn tình rồi này, sung sướng quá đi mất, em lại sắp được đọc bản dịch tuyệt vời của chị rồi
©2017 Kites.vn | All rights reserved$ o: R) i/ u- {5 ^' ~6 f/ R5 q; J; J
©2017 Kites.vn | * ^7 `+ ~: P) S- X! @4 S* tAll rights reserved
Đề tài hắc bang yêu thích của em, hơn nữa lại được chị chọn dịch thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, vô đây nằm trước đợi chị dịch thôi.
©2017 Kites.vn | * |9 `1 k4 d9 Q: {& {All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved# S# e8 w' y/ r  Q0 U; N4 p
Ủng hộ chị hết mình chị ơi :X
©2017 Kites.vn | All rights reserved6 t! ]& ^- t$ a! i
©2017 Kites.vn | All rights reserved$ i9 t9 @7 A1 |- D% M* D6 `
Em thích nhất chỗ này:
©2017 Kites.vn | 3 ?! s, `3 V9 }: t0 @0 b; R) IAll rights reserved
©2017 Kites.vn | ( I0 L, h: g3 E. A/ W* [% _8 UAll rights reserved
...khá gần gũi với hiện thực và tác giả đề cập đến sự đụng chạm về thế giới quan, nhân sinh quan của nam nữ chính.

©2017 Kites.vn | 4 S8 l% c' o8 f5 U  d6 g! O- JAll rights reserved
Cứ gần gũi và hiện thực như QHNH là em mê rồi, không cần nói nhiều :X

Bình luận

Gớm! sao mấy cô MDH nhanh chân thế :-ss  Đăng lúc 10-8-2012 08:22 PM
đụng chạm k fải là H, nhưng dưới con mắt của HSN, cứ cái gì có chữ đụng và chữ chạm là có vấn đề =))  Đăng lúc 10-8-2012 05:29 PM
@ss GR: Em nghi ngờ sự đụng chạm lắm :)  Đăng lúc 10-8-2012 04:54 PM
cô Ong: cái này là do tôi ở gần anh Thần đó, chứ bản chất tôi trong sáng lắm =))  Đăng lúc 10-8-2012 04:53 PM
@GR: cô ấy là đệ nhị sắc nữ nên nhạy cảm với vấn đề này lắm chị ơi :))  Đăng lúc 10-8-2012 04:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2012 16:23:01 | Xem tất
Ôi chị ơi, "chị GR trở lại và lợi hại gấp trăm lần"
4 H+ {  S5 }$ i8 C# e©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved1 z+ W4 O1 w1 |8 L  K' o$ q
Em công nhận là thể loại hắc bang lúc nào cũng lôi cuốn, hấp dẫn nghẹt thở,
0 T9 u( p/ Q/ k) q- ]: m5 V©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved9 ~3 `8 O, @, ?/ o" P
có linh cảm truyện này cũng nghẹt thở như QHNN (Gia Cát Dự tí) --> hồi hộp ^^
©2017 Kites.vn | 9 |& y$ S! a! Z$ ?& oAll rights reserved
©2017 Kites.vn | 8 i) g  }# K$ o  V0 t# T4 ]! {All rights reserved
Lại một lần nữa được đắm mình vào văn phong mượt mà và ngọt như mía lùi rồi
©2017 Kites.vn | All rights reserved8 d3 z2 m/ t7 p
©2017 Kites.vn | : m6 j. A) z8 F- }% nAll rights reserved
Em cảm ơn chị!
1 W  M; B7 V+ ?©2017 Kites.vn | All rights reserved
7 ]" m5 z- \# ^©2017 Kites.vn | All rights reserved
HÓNG HÓNG HÓNG!!!

Bình luận

Khó có truyện nào nghẹt thở như QHNH ^^  Đăng lúc 10-8-2012 04:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2012 16:24:45 | Xem tất
Oa hố mới
©2017 Kites.vn | All rights reserved, m: X- L* {1 ^! ?5 q- j& v6 w! }- M
e phải nhảy ngay
©2017 Kites.vn | ' k) e3 g% ~( K9 i0 n" lAll rights reserved
xã hội đen
& S/ L- u( J. U3 L3 X©2017 Kites.vn | All rights reserved
lại càng làm em bấn loạn
©2017 Kites.vn | " u3 _. A) V+ F: V; Q% N" pAll rights reserved
xác định phơi xác trong hố này

Bình luận

Gớm ! sao mấy cô MDH nhanh chân thế :-ss  Đăng lúc 10-8-2012 08:22 PM
@ss Gr: vừa...vừa...của chị làm em nóng :X  Đăng lúc 10-8-2012 04:41 PM
=)) cô quả nhiên kinh nghiệm đầy mình :)) mà chỗ mình muốn là chỗ nào thế hở cô =)) tôi chong xáng ứ hiểu :D  Đăng lúc 10-8-2012 04:41 PM
Đinh Mặc tự nhận viết H không hay. Tuy nhiên chị vẫn nhớ mãi cảnh H của Cố tướng quân trong "Dục vọng", vừa họp vừa XXX :))  Đăng lúc 10-8-2012 04:38 PM
quan trọng là gần gũi cái gì và đụng chạm cái gì nữa nhé cô =))  Đăng lúc 10-8-2012 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2012 16:24:54 | Xem tất
Vậy là sắp có truyện hay để đọc rồi, cảm ơn chị Green rất rất nhiều.
©2017 Kites.vn | All rights reserved! d! o% v5 \3 Z3 f1 r
Lót gạch chuẩn bị sa ngã vô tội vào hố này vì anh nam chính vs cả nam phụ theo chị giới thiệu thì quả là muốn ôm cả 2 quá :").
©2017 Kites.vn | % o- q1 X3 w& x* X9 I( Y" R8 nAll rights reserved
Lại còn thể loại hắc bang nữa thì cưỡng sao nổi.
©2017 Kites.vn | 7 A. z3 Z7 q& w; eAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2012 17:09:34 | Xem tất
Đăng ký page 1 cái cho nó đủ mặt.
©2017 Kites.vn | All rights reserved5 h5 U. r$ F% n# O& n% I! t
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 e& M; e1 ^; s2 E6 v! e
Bữa giờ chị vắng mặt tụi em buồn chết được ấy, thấy chị về sướng rơn híhí.
©2017 Kites.vn | All rights reserved4 f0 C% j3 I8 m. v
©2017 Kites.vn | 7 g1 U& I3 c! u# pAll rights reserved
Trời ơi hắc bang, duyệt không cần phải nói nhiều. Thể loại này được dịch/edit ở VN quá ít. (mà thấy 2 anh chị 'sến' vượt xa QHNH và ĐT, kết rồi nha. Nhưng chắc H thua QHNH quá :( )
©2017 Kites.vn | All rights reserved3 o1 w* P$ ], v7 D8 ]9 I7 s9 i
; l& y! q6 y1 C  P: x# @©2017 Kites.vn | All rights reserved
Hỏi 1 câu ngoài lề : ss đang ở VN mà cũng dịch truyện ạ?

Bình luận

Cut oi...có bộ neo hac bang nữa ko...giới thiệu mình đọc z. ...ghiền thể loại đóa lém ak  Đăng lúc 27-8-2012 12:12 PM
Gớm ! sao mấy cô MDH nhanh chân thế :-ss  Đăng lúc 10-8-2012 08:23 PM
Giờ me mới nhận ra, 4 bộ em mò tay vào thì có đến 3 cổ trang :-|. Nhưng kites nhiều hiện đại rồi, em cổ trang cho nó đều :P :P  Đăng lúc 10-8-2012 06:01 PM
Cô toàn chọn cổ trang, không phải gu của chị nên chẳng thể ủng hộ nhiều ^^.  Đăng lúc 10-8-2012 05:29 PM
dạo này em cũng đang rất có hứng edit truyện, đang 1 mình solo ôm bộ yêu hận, may mà có 1 bạn hứa phụ giúp dịch ít nhiều :P  Đăng lúc 10-8-2012 05:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2012 17:15:08 | Xem tất

©2017 Kites.vn | All rights reserved7 B$ |9 P7 v- V5 ^" Q8 L
©2017 Kites.vn | All rights reserved% V# `" c$ m! T
Ủng hộ, ủng hộ
5 k( |: ^7 r; _$ l8 J2 r. O6 d©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | All rights reserved! M( Y# b% Q) a( K
Em là em thích nhất thể loại hắc bang
©2017 Kites.vn | All rights reserved. ?  T  D' F7 M
©2017 Kites.vn | All rights reserved/ A5 B6 U7 z1 c9 w  V5 v
Bắt đầu phiêu lưu cùng sis GR nữa rồi....
©2017 Kites.vn | All rights reserved! i; B' l. L$ e: a
©2017 Kites.vn | 1 l* ?7 ?+ {( PAll rights reserved
Cám ơn sis nhe  rất nhiều...
©2017 Kites.vn | 7 x/ P7 I8 o- _5 z% R( }; ?All rights reserved
©2017 Kites.vn | 3 k0 g$ V- Y, K; cAll rights reserved
Mà sis ơi.... Cái này là HE hay SE hả sis????
# r% e' ~8 W9 _©2017 Kites.vn | All rights reserved
©2017 Kites.vn | 8 }3 F3 C7 n' J1 n9 wAll rights reserved

Bình luận

Truyện này mới xong phần chính văn ngày hôm qua. ss mới đọc đến chap 50 đã quyết định dịch vì tin tưởng HE. Truyện của Đinh Mặc toàn HE thôi em.  Đăng lúc 10-8-2012 05:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2012 17:16:51 | Xem tất
Truyện của ss GR dịch thì đương nhiên phải nhảy hố rồi ;))
©2017 Kites.vn | ) X7 `; P+ G4 m, \! Y$ KAll rights reserved
* }6 ?/ F3 ^) Y: v" Y0 x! N- V©2017 Kites.vn | All rights reserved
kê ghế ra hóng truyện >:D<
©2017 Kites.vn | ' n5 I- H; d2 V0 cAll rights reserved
6 B( Y: j; c9 e. @©2017 Kites.vn | All rights reserved
======================
©2017 Kites.vn | All rights reserved  m. {4 r3 l% S/ P
©2017 Kites.vn | ( R) _% G, n2 T' }7 i6 H# ?9 CAll rights reserved
chết rồi x_x
©2017 Kites.vn | All rights reserved: [+ }' H6 b8 g# y
©2017 Kites.vn | $ b3 D* N3 x! ?  \( ?All rights reserved
sợ nhất là nam chính và nam thứ đều tuyệt vời đến nỗi không biết chọn ai, mặc dù ngôn tình nào cũng thế :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-8-2012 17:16:52 | Xem tất
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
©2017 Kites.vn | All rights reserved" c+ V) i. V( K) Z* v: B  T
ss GR đã tái xuất giang hồ rồi! ^^
©2017 Kites.vn | All rights reserved  r5 v: i9 V; M3 `
Ôi, hắc bang, tình yêu lớn của e! :xxxx
©2017 Kites.vn | All rights reserved( Q7 z& e& |' A1 L. Q
Mong chờ..
©2017 Kites.vn | All rights reserved2 H+ h0 N* g& S# m5 G3 q; y
Mà tam quan là sao ss? ^^

Bình luận

nàng Halay ,cuốn Dục Vọng đã có bạn làm rồi à  Đăng lúc 15-2-2013 08:10 PM
huhu, em ko có time lẫn kinh nghiệm ss à :( mà thể loại viễn tưởng này chắc khó nuốt độc giả :(  Đăng lúc 10-8-2012 08:57 PM
cuốn " Dục vọng... " em đọc bản tiếng Trung nên ko biết ở VN đã có nhà nào làm chưa nữa ss à :(  Đăng lúc 10-8-2012 08:11 PM
Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.  Đăng lúc 10-8-2012 05:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách